Home

Emigrant definice

Emigrant je ten, kdo pod určitým tlakem - politickým, sociálním či z vlastního rozhodnutí opustí zemi svého původu a přestěhuje se do jiného států. Jedná tak tedy dobrovolně.Emigranty mohou být uprchlíci, kteří by ve své zemi mohli být nebo jsou pronásledováni, a v hostitelské zemi požádají o azyl. Emigranti političtí nebo ekonomičtí podléhají zákonu o. Naučte se definici 'emigrant'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'emigrant' ve velkém čeština korpusu Význam (definice) slova emigrant. Online slovník cizích slov Emigrant kontra imigrant. Z výše napsaného textu vyplývá, že emigrantem je člověk, jenž opustil svou zemi, aby se usadil v jiné. V latinském kontextu slova smyslu jde svým způsobem o vystěhovalectví (osídlovaní jiných kontinentů). Na druhou stranu emigranty nebyli vězni násilně deportovaní například do Austrálie

Kdo je to Emigrant? Co znamená slovo, jaký má význam? Politik

Migrantem je člověk, který překročí mezinárodně uznávané hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok (pokud se jedná o dlouhodobého migranta v definici OSN).. Emigrace je opuštění země původu a přestěhování do jiné země.. Imigrace znamená přistěhování, tedy přestěhování z pohledu cílové země.. Neexistují žádní nelegální uprchlíci Emigrace (z lat. ex-migrare, vystěhovat se) je opuštění (či útěk) ze země původu a přestěhování se do jiné země.Podobně imigrace znamená přistěhování se, což je totéž, ale z pohledu cílové země emigrace. Pro nedobrovolný odchod z vlastní země (vyhnanství) se užívá slovo exil a exulant či vyhnanec.Migrace je stěhování skupin obyvatelstva Význam (definice) slova emigrantů (emigrant). Online slovník cizích slov

emigrant - češtině definice, gramatika, výslovnost

Imigrant, jinak také přistěhovalec, je člověk, který přichází ze zahraničí na území jiného státu a usazuje se zde. Koná tak většinou z důvodů ekonomických, politických či náboženských. Imigrant může být obyvatelem chudé země, kterou opouští, aby získal majetek, zlepšil svou životní úroveň nebo získal vzdělání.Stěhování za prací k ekonomicky. Jsou definice, které popisují, v jaké situaci bychom to či ono označení měli používat. V souvislosti s krizí v Sýrii se používá slovo uprchlík. Uprchlík je podle zjednodušené definice obsažené v Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 (dále Úmluva) a dále v Protokolu týkajícího se právního postavení.

čeština: ·člověk, který se přistěhuje do jiné země, než ve které se narodil či vyrostl, z pohledu obyvatele této jeho nové vlasti A od Zemana se [Drahoš] liší v jiné věci: Babišovi by nedal druhou šanci poté, co tu první zpackal. Jenže ne proto, že je Babiš imigrant, ale protože je politický packal, který zdržuje ustavení. následující slovo: » emigrant slovo se nachází na stránce: E:26 krok zpět: » zpět hledat jiné cizí slovo: » hledání upravit (opravit) toto slovo: » upravit přidat do slovníku nové slovo: » přida

EMIGRANT Význam (definice) slova emigrant

Emigrant lékař vypráví autor: Křížek Jiří dopor. cena: 149 Kč naše cena: 133K Emigrant definition, a person who emigrates, as from his or her native country or region: They welcomed the emigrants from Italy. See more Definice imigrátu. Slovo přistěhovalec označuje trvalé usazení do země poté, co opustil rodnou zemi, z důvodů jako válka, konflikty, pracovní příležitosti nebo cokoli jiného. Při přistěhovalectví se jednotlivec stěhuje do jiné země, která mu není po celou dobu života domovem Imigrace definice Slovníček pojmů - Aktuální informace o migrac . imigrace - změna místa pobytu směrem na území jiného než domovského státu; imigrace je procesem, při němž se na území států usídlují cizinci (viz. Definice cizince); imigrant - cizinec, přicházející do země za účelem pobytu dlouhodobějšího charakteru Immigrate definition is - to enter and usually.

Emigrant, nebo imigrant? Jaký je mezi nimi rozdíl? Prima

Nejužitečnější anglicko-český slovník na světě. Anglický výkladový slovník s českými překlady, s ozvučenou výslovností a s ukázkovými větami Emigrant je ten, kdo pod určitým tlakem - politickým, sociálním či z vlastního rozhodnutí opustí zemi svého původu a přestěhuje se do jiného států. Jedná tak tedy dobrovolně.Emigranty mohou být uprchlíci, kteří by ve své zemi mohli být nebo jsou pronásledováni, a v hostitelské zemi požádají o azyl

Migrant, migrace - Lidé na cestě - lidenaceste

 1. Tedy emigrant prvni generace, ktery neni ani exulant, ani ulozenka, ani krajan. Definice by mela byt ve smyslu, ze emigrant odesel aby se nevratil, zacal zivot nekde jinde z duvodu bytostneho nesouhlasu s vyvojem ve spolecnosti, kde puvodne zil. (Rosta, podpis doplnil Pasky 01:26, 5. 2
 2. Průvodce výslovností: Naučte se vyslovovat emigrant v angličtina, dánština, nizozemština, němčina, polština, švédština, rumunština, lucemburština.
 3. Definice v angličtině: Emigrant Aid Society. Ostatní významy EAS Kromě Emigranta pomoci společnost má EAS jiné významy. Jsou uvedeny na levé straně. Přejděte dolů a klepnutím na tlačítko je prohlédněte. Pro všechny významy EAS klepněte na více . Pokud navštěvujete naši anglickou verzi a chcete zobrazit definice.

Emigrace - Wikipedi

 1. Emigrant zdůrazňuje opuštění; Emigrace stresů přijíždí. Například z pohledu Britů se emigrujete, když opustíte Anglii, aby se usadili v Kanadě. Z kanadského pohledu jste přistěhovali do Kanady a považujete za přistěhovalce. Emigrate popisuje pohyb v místě odjezdu. Imigrant to popisuje vzhledem k místu příjezdu. Příklad
 2. Definice přistěhovalců . Slovo imigrant odkazuje na trvalé usazení do země, poté, co opustil domorodec, kvůli důvodům jako válka, konflikty, pracovní příležitosti nebo cokoliv jiného. Na imigraci se jednotlivec přestěhuje do jiné země, která mu není domovem pro celoživotní pobyt
 3. Definice konceptu . Mnoho lidí slyšelo nebo se setkalo s obecným pojetím migrace, což znamená pohyb osob přes hranice určitých území (zemí, republik), aby se místo bydliště natrvalo nebo na chvíli změnilo. Dvě užší se od tohoto pojetí odstraňují - imigrace a emigrace
 4. Srovnávací tabulka Emigrate versus Imigrate ; Emigrovat Přistěhovat se; Definice Emigrovat znamená opustit jednu zemi nebo region a usadit se v jiné. Přistěhovalectví znamená přijet do země, z níž není rodák, obvykle k trvalému pobytu
 5. Definice stanovují také pojmy emigrant a imigrant. Člověk opouštějící svoji domovskou zemi se stává emigrantem a člověk hledající své uplatnění na území jiného státu je označován jako imigrant. Za určitých okolností se migrant může stát také uprchlíkem, který je z hlediska.
 6. Jaký je rozdíl mezi Emigrate a Imigrace? Emigrant vs Imigrant přeadresuje tady. Když osoba emigruje, opustí jednu zemi nebo region, aby žila v jiné, ať už dočasně nebo trvale. Když se přistěhuje, přijede do té druhé země. Jinými slovy, emigruje z jedné země do.
 7. Definice. Přistěhovalectvím se rozumí vstup do cizí země, často za účelem trvalého pobytu, zatímco emigrace znamená, že často opouští vlastní zemi, aby se trvale usadila v jiné zemi. Zadejte nebo opusťte. Přistěhovalectví tedy vstupuje do cizí země, zatímco emigrace opouští domovskou zemi

EMIGRANTŮ Význam (definice) slova emigrantů (emigrant

Pojmy a otázky: Kdo je uprchlík a kdo migrant? 24. září 2015. Každý den čteme v tisku o uprchlické krizi a sledujeme, jak se snaží členské státy Evroé unie účinně potýkat se stávající situací. Veřejná diskuse v evroých zemích protestuje proti přijímání tolika migrujících osob, neboť se obává, a zcela. emigrant za nadávku a nechce, aby někdy bylo jeho jméno s emigranty spojováno.) Podobně se proti označení emigrant ohrazují někdy lidé, kteří byli během komunistické éry ze země legálně vystěhováni, nebo ženy provdané za cizince, které své muže po svatbě do zahraničí legálně následovaly Pojďme se podívat na definice a tedy významový obsah obou výrazů. na druhou stranu ne každý emigrant musí být nutně exulantem. Vzhledem k tomu, že jsem ve svém článku nezkoumal důvody a motivy jednotlivců k odchodu z vlasti, byl výraz emigrant, emigrace zvolen významově zcela relevantně.. Co je znovu emigrace? Definice tohoto výrazu je uvedena výše. To je návrat domů. Ale proč člověk nejprve snít o cestě do zahraničí, snaží se naučit se nenávidět svou vlasti a poté po letech znovu emigrovat? Je to všechno o nostalgii, nesnesitelném domově. Je silnější než trpět poruchami, pronásledováním, chudobou V diplomové práci nechybí uvedena definice cizince a základní kategorie cizinců. Dále jsou zmíněny pojmy jako migrace a migrant, emigrace a emigrant, imigrace a imigrant a také jsou zde charakterizovány pojmy, ke kterým patří azylant a uprchlík

Slovníček pojmů - Aktuální informace o migrac

The net migration rate is the difference between the number of immigrants (people coming into an area) and the number of emigrants (people leaving an area) throughout the year. When the number of immigrants is larger than the number of emigrants, a positive net migration rate occurs. A positive net migration rate indicates that there are more people entering than leaving an area 2.1 DEFINICE MIGRACE A VYMEZENÍ JEJÍCH TYPŮ Migrace neboli stěhovaní, demografy též nazývána mechanický pohyb nebo mechanická měna obyvatelstva, je forma prostorové mobility mezi dvěma územními jednotkami, znamenající obvykle trvalou změnu pobytu (viz. Jelínek a kol., 1984, sv. I., str. 607)

@ItsSuperAlpha @MarieS345 Hate speech je konstrukt, pomocí kterého chce určitá část politického spektra dosáhnou zrušení free speech. Hate speech je založen na subjektivním vnímaní projevu, tudíž ve svobodné zemi a právním státě tato definice nemá místo. 20 Aug 202 Tolik definice. Pan Štipl je obyčejný emigrant. V tehdejší ČSSR sice vládl represivní režim, ale člověku, který byl v sedmdesátých (!) letech dvakrát v Jugoslávii a jednou dokonce v Itálii, resp. Rakousku, jistě žádné sankce nehrozily

„Uprchlíci a „migranti - UNHCR Czech Republi

Refugee Refugees are persons who are outside their country of origin for reasons of feared persecution, conflict, generalized violence, or other circumstances that have seriously disturbed public order and, as a result, require international protection. The refugee definition can be found in the 1951 Convention and regional refugee instruments, as well as UNHCR's Statute Holokaust (případně holocaust - z anglického holocaust = naprosté zničení, úplná katastrofa, masakr) či šoa (z hebrejského שׁוֹאָה ‎ = zlo, nespravedlnost) byla nacistická politika systematického, státem provozovaného pronásledování a hromadného vyvražďování, především osob židovské národnosti Remigrant definition is - a migrant who returns; specifically : an aphid of the winged generation that returns to its former host Kromě definice viz také 50 příkladů vtipných oxymoronů v angličtině s překladem do češtiny. Některé z. Jak dávat svolení v angličtině (permit, allow, let) Kosa má opět velký den. Premieru na ní má nový autor. Všichni, kdo čtete diskuse jej znáte - dnes napsal Rošádek svůj první autorský článek. Čemuž jsem velmi rád. Vyzval jsem jej k tomu, protože si myslím, že má velmi co říci. \zásadové ateisty může napadnout, že jsem jej vyzval proto, že chci n

Emigrant vs. Imigrant vs. Migrant - cum e corect? Dacă te uiți la televiziunile de știri, cel puțin cele din România, vei observa că moderatorii nu reușesc întotdeauna să facă diferența între termenii emigrant, migrant sau imigrant, care sunt folosiți alandala chiar de către cei care, teoretic, ar trebui să stăpânească limba. Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z Československa, mají šanci, že budou moci snadněji získat české občanství. Změnu přináší novela navržená Senátem, kterou ve středu podpořilo 123 ze 166 přítomných poslanců. Zákon nyní znovu dostane horní komora parlamentu a pak ho ještě musí podepsat prezident Miloš Zeman Kromě synonym jsou v seznamu uvedeny také hlavní antonyma pro ant. Chcete-li přepínat mezi synonyma a antonyma, můžete pro seznam podrobných slov klepnout na tabulátory. A co je důležitější, zobrazí se záložka definice v angličtině, kde slovník DigoPaul.com poskytuje přesný význam ant

Dobrý slovník angličtina emigran

E-SHOP. Prodejna, výdejní místo ALKOHOLESHOP . Váš Svět nápojů. Nové sady 37. 602 00 Brno. Tel. +420 773 826 850. Email : interdrinks@email.cz Platební karty v prodejně Brno, Nové sady č. 3 Jana Slavíková. Imigrace a integrace cizinců ve Velké Británii Komparace v rámci EU. 3 Základní pojmy a přístupy 3.1 Definice migranta Osoba, která nemá státní občanství státu, v. Ještě poznámku - doufám, že ke zrušení trestání incestu skutečně dojde, nebo alespoň k úpravě definice, co je incest. Současná situace, kdy se poznají dva mladí a mají spolu sex, nato se poznají jejich (rozvedení) rodiče, kteří v sobě najdou zalíbení a vezmou se, aby další sex těch mladých byl trestný jako incest.

1.2 Definice vírníku Vírník - rotorové letadlo, jehož rotory nejsou poháněny motorem s výjimkou poáteního roztáení, ale jsou uváděny do rotace úinkem vzduchu při pohybu rotorového letadla a jehož pohonná soustava zahrnuje zpravidla běžné vrtule a je nezávislá na rotorové soustavě. (5, str.76) 2 Historický vývo Ve svých Walgreenských přednáškách na Chicagské Univerzitě v roce 1951, badatel-emigrant Eric Voegelin povstal k obraně toho, co nazval klasickou a křesťanskou tradicí, proti tomu, co chápe Potřeba dostatečné definice se ve světle takových polemik zdá větší, než kdy jindy ️ Podívej se na seznam jaké jsou nejlepší a nejnovější filmy a seriály z kategorie Romantické filmy. A ukážeme ti, které jsou online, zdarma a s dabingem. # Proč se stěhují národy a proč odcházejí jednotlivci? Jaký je život jinde a jak silný stesk po domově? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Kde domov můj z Letiště Václava Havla v Praze. Pozvání přijali mimo jiné pěvkyně Soňa Červená, podnikatel Vladimír Lobkowicz, historik Igor Lukeš nebo politolog Michael Krau Ivan David 4. 7. 2020 V pátek 19. června 2020 přijal Evroý parlament deklaraci o protestech proti rasismu v návaznosti na smrt Ge..

Tato definice je však jednozna čná jen na první pohled, protože už samotné vymezení jedné z jejích složek, podnikatele, p ředstavuje pro sou časnou vědu problém pro sv ůj 4 Pe čková, M. Dominik Čipera . Brno, 2005, s.20. 5 Pe čková, M. Dominik Čipera . Brno, 2003, s.15 Dnesni definice je indexem spotrebitelskych cen - umele vytvorenym derivatem virtualni reality, ktery sype cisla tak, jak je potreba a nechava statu obrovske moznosti k tlachani a centralnimu planovani. Já osobně nejsem emigrant, jen jsem vysílán firmou do zahraničí na 1 - 3 měsíční pracovní pobyty. První měsíc je fajn. Děti emigrantů. 03:00 - 03:25, čtvrtek (3. leden) Dokument (2008). Je už dnes pro potomky krajanů pojem emigrace uzavřenou kapitolou naší historie 1.1 Definice migrace a její členění Pod migraci se řadí velké množství různorodých pohybů, proto se objevuje snaha o její podrobnější rozþlenění. V literatuře se těchto þlenění dá nalézt velké množství. Jako obecné þlenění migrace (viz. Oucho, 1995, str. 32, Rystad, 1992, str. 1170) se považuje klasifikace d

Emigrace - Sociologická encyklopedi

emigranti - češtině definice, gramatika, výslovnost

 1. Cu aproape 60 milioane de oameni strămutați forțat pe întregul glob și traversări cu barca ale Mării Mediteraneene despre care citim aproape în fiecare zi în presă, vedem tot mai frecvent cum termenii refugiat și emigrant sunt folosiți alternativ, în mass media și discursul public
 2. Argumentační fauly, klamy a řečnické triky jsou hojně využívanou technikou využívané v manipulaci a propagandě všeho druhu. Jejich cílem přitom není vedení dialogu, nýbrž porážka oponenta. Základní obranou proti je rozpoznání argumentačních podpásovek. Ačkoli je čas od času používáme všichni, jej
 3. Toť definice. No a už se nehádejte o spřežkách. lev,za ochranu a sluzbu vlasti vyznamenanie a kto ho odjebe,to 1 klasa rad bileho lva a s dozivotnou rentu,bo taky emigrant,zil v zahranici v demokracii,ked este bola komuna a kokot zabudol,jak tam sa zije, a ma lepsie hlasky jak od anny proletarky kurva chuj zajebany demokraticky,roky.
 4. Věcné břemeno užívání studny na cizím pozemku. Kategorie: Darování, vlastnictví, povinnosti k vl. Od roku 1982 máme vybudovanou studnu na pozemku, který tehdy vlastnil emigrant. Dnes pozemek koupil nový majitel a ten nás nutí studnu odstranit za účasti odboru životního prostředí

Termín genocida, který zavedl v roce 1944 polsko-židovský právník, emigrant Raphael Lemkin, měl popisovat tehdy probíhající Hitlerovu kampaň za vyhlazení Židů v Evropě. Avšak Lemkinův zájem o tento nejohavnější ze všech zločinů - který on i ostatní definovali jako plánované úsilí o zničení celého národa nebo etnické skupiny - dlouho předcházel vzestupu. emigrace (ang. emigration) Pohyb jedinců ven z populace nebo z jedné oblasti do jiné. Srovnej Imigrace. endemit (ang. endemit) (1) Druh je tzv. endemit, pokud se přirozeně vyskytuje pouze v určité konkrétní oblasti a označení emigrant: - zvlášť tady na PP je samostatná kategorie. Ještě kdyby tak zdejší pravičáci a emigranti (jistěže zásadně pravicoví) znali a chápali rozdíl mezi autentickou pravicí a autentickou levicí. Jenže oni se dali nachytat jen na to slovo. Obsah je pro ně španělskou vesnicí Virtuální Emigrant (neregistrovaný)---.a1m.cz. a hlavně se ignoruje klasická definice inflace jako nafouknutí peněžní zásoby. Když se podíváme, jak se peněžní zásoba nafukuje třeba v posledních letech, cena zlata ještě roste poměrně umírněně. Že se ten tisk nekrytých papírků třeba loni neprojevil na ceně.

Imigrace - Wikipedi

ROZHOVOR Dříve se část populace snažila seberealizovat vzděláváním, kulturou, potřebou něco dokázat, něco vytvořit. Dnes už stačí se přidat na tu správnou stranu, která jednou bojuje proti globálnímu oteplování, podruhé proti dieselovým motorům, potřetí proti CO2. A nepotřebují k tomu mít žádné znalosti o problematice, jediné, co potřebují, je odhodlání. Realizovánov!rámci!projektuNa!práci!v!ČR,!CZ.1.04/5.1.01/77.00030!! Realizátor!projektu:!Multikulturní!centrum!Praha! 6!.!!!! chybně i definice Hanse Rothfelse, zohledňující mj. specifiku soudobých dějin - totiž že jejich časové ohraničení směrem do přítomnosti musí být z podstaty věci vždy otevřené. Hans Rothfels, židovský emigrant z universi-ty v Královci, se po svém návratu do poválečného Německa stal jední Pojem přímá demokracie se objevuje stále častěji v české politické debatě. Zdá se však, že různí lidé si pod tímto pojmem představují různé věci, čímž dochází k nedorozumnění. Nejčastější mylná představa je ta, že všichni, kdo propagují přímou demokracii chtějí, aby všichni občané neustále přímo hlasovali o každě jednotlivé otázce

migrant - Wikislovní

00:04:08 Tam se schází definice genetická, definice kulturní, jazyková 00:04:13 a taková ta definice toho typu, že jsou to lidé, které dobře známe. 00:04:18 A z tohoto hlediska se nemůžeme divit, 00:04:20 že v těch krizových okamžicích, 00:04:23 že tohleto měřítko se začíná objevovat jako zcela zásadní Větší sbírka anglických slovíček d - g Vyzkoušejte se ze slovíček série Velká sbírka anglických slovíček 4.5 Australasijská biogeografická oblast. Australasijská oblast zahrnuje Austrálii, Tasmánii a Novou Guineu. Někteří autoři sem řadí také Nový Zéland jako podoblast Australasijské oblasti expatriate ( third-person singular simple present expatriates, present participle expatriating, simple past and past participle expatriated ) ( transitive) To banish; to drive or force (a person) from his own country; to make an exile of. ( intransitive) To withdraw from one's native country. ( intransitive) To renounce the rights and.

Kdo je to Imigrant? Co znamená slovo, jaký má význam? Různ

Je těsně po první světové válce a mezi novodobou agrární smetánku na zámeček Kratochvíli přijíždí ruský emigrant Megalrogov, který všechny omámí svým světáctvím a bravurním Prášením. Nekritický obdiv panstva a jeho lhaní způsobí řadu komických situací Hlavní překlady: Angličtina: Čeština: emerging adj adjective: Describes a noun or pronoun--for example, a tall girl, an interesting book, a big house. (appearing) (slunce apod. vycházející příd přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např.[i]vysoká[/i] dívka, [i]velký[/i] dům. objevující se příd přídavné jméno: Označuje vlastnosti. Pětaosmdesátiletý Karel Pokorný emigroval pár dní po srpnové invazi bratrských vojsk z komunistického Československa do Nizozemí, kde tedy žije již téměř půlstoletí. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz hovoří o negativních dopadech multikulturalismu v Nizozemí a přidává několik šokujících statistik spojených s přistěhovalci Iráčtí jezídé: Motivy současné migrace do Evropy KAREL ČERNÝ Iraqi Yazidis: Their Migration to Europe and Its Motives Abstract: The paper deals with internal migrants from the Yazidi minority in Iraq. It is a cas emerald - překlad do angličtiny a diskuse ve fóru, kde můžete klást otázk

Novel Immortality of the famous Czech writer-emigrant Milan Kundera represents an organic combination of the Czech and West European tendencies of the novel development as well as demonstrates an adaptation process of the latest practice in the Czech literature, where emigrant literature plays a great role. což podle definice K. Chvatíka. Z těch mnoha pokusů o definici konzervatismu, jež se objevily v posledních desetiletích, patří k nejpřesvědčivějším definice Roberta Nisbeta: Esencí tohoto souboru myšlenek je ochrana společenského řádu - především rodiny, obce, místního společenství a regionu - před uchvatitelskými pokusy centralizovaného politického státu.1) Tato definice je plodem.

emerge (také: show, demonstrate, point, indicate, finger, expose, exhibit, outline, manifest, bring out) volume_up. ukázat {sl.} more_vert. open_in_new Link to statmt.org. warning Request revision. A Europe of nations must finally emerge that fosters Community protection and preference for Europeans Překlad DEFINICE PŘÍPADŮ do angličtiny a příklady použití DEFINICE PŘÍPADŮ. Jak se řekne anglický definice případů? Co znamená definice případů? Odpověď najdete zde Kter je z definice vládou armády tj. aktivně sloužících, nikoliv veteránů. Ono je to v té fantasy docela dobře vysvětlono a podepřeno argumenty. A já vám logicky dedukuju kudy chodím. Otec emigrant ale jaksi z principu volební právo mít nebude (mrk mrk) Definice. Souhrnné údaje za EU-27 o nabývání státního občanství za roky 2012, 2011 a 2010 zahrnují rumunské údaje za rok 2009. Emigration by five year age group, sex and citizenship (migr_emi1ctz) Emigration by five year age group, sex and country of birth (migr_emi4ctb