Home

Cena překladu za slovo

Ceník překladů a dalších služeb - Pro přesnou cenu

Ceník překladů - Český překla

 1. Cena/slovo: Čeština. 30%. Pokud bychom zavedli jednotné ceny, musel by i snadný text k překladu stát stejně, jako ten nejnáročnější. A to přece není nutné. Protože svůj překlad obdržíte rychle, ve výborné kvalitně a za výhodnou cenu. Objednávka je snadná, pohodlná a časově velice rychlá bez jakékoli.
 2. Ceny překladů a korektur Stanovení rozsahu zakázky a ceny Počet normostran u formátů, které lze editovat, stanovuji z výchozího textu (zákazník zná rozsah práce předem). V ostatních případech se konečná cena vypočítává z přeloženého textu
 3. V rámci našeho cenového průzkumu jsme zjišťovali cenu překladu z češtiny do angličtiny v rozsahu bezmála jedné normostrany (1735 znaků vč. mezer). Jednalo se o středně odborný text. Vysledek srovnání cen překladů z češtiny do angličtiny. Ceny jsou uvedeny bez DPH za 1 normostranu (1.800 znaků nebo 250 slov)

Překlad není výměna jednoho slova za jiné. Váš obsah není jenom snůška slov. Je to sdělení, do něhož jste zabalili své sny, svou vizi, nabídku, slib zákazníkovi, svou jedinečnost, své poslání. Proto ani překlad nemůže být jen výměna slov ve výchozím jazyce za slova v jazyce cílovém. Každý projekt zahrnuje. Cena za zdrojové slovo je 1,2 Kč/zdrojové slovo (1,45 Kč s DPH). V neposlední řadě nabízíme korektury textu v cizím jazyce rodilým mluvčím za 160 Kč/NS (194 Kč s DPH). Rádi Vám vyhotovíme přesnou cenovou kalkulaci podle Vaší konkrétní poptávky

Cena překladu za 1 normostranu (1 800 znaků včetně mezer) textu je přibližně 310,- Kč (375 Kč s DPH). Cena při objednávce překladu nad 50 NS začína na 280 Kč/NS (339 Kč s DPH). Můžeme taky účtovat na základě slov a v takovém případě se cena pohybuje kolem 1,2 Kč/slovo (1,45 Kč s DPH/slovo) Cena za slovo zdrojového textu (standardně) Cena za NS překladu (NS = normostrana: 1800 znaků včetně mezer) V tabulkách je uvedeno cenové rozpětí. Základní cena za standardní odborný text je uvedena tučně. Snížená cena je za nenáročný obecný text zcela bez nároků na odbornou terminologii nebo jiných specifických.

Cena překladu za slovo vs. Cena normostrany p řekladu. Cena překladu za slovo: obdobně jako cena za normovanou stranu (Ceník v překladatelské agentuře), se někdy počítá cena překladu ve vztahu k tzv. zdrojovému slovu. To je někdy přesnějším vyjádřením náročnosti překladu, než normovaná strana Ceny překladu, účtované jednotky. Ceny jsou uvedeny pro kombinaci čeština - cizí jazyk. Standardně účtujeme v normostranách. 1 normostrana (NS) odpovídá 1800 znakům včetně mezer z cílového textu (vyhotoveného překladu).Lze dohodnout jiný způsob účtování dle požadavků zákazníka (např. za slovo, 1 NS = 1500 znaků bez mezer, z výchozího textu apod.

CENÍK - Překlady P

 1. Sazba za soudní ověření překladu je 750 Kč/NS. Cenová kalkulace překladu němčiny obratem zdarma. Zašlete nám Vaše dokumenty na náš e-mail a my Vám velmi rychle (cca. 0,5 h) pošleme cenovou kalkulaci překladu zpět. Nabízíme rovněž možnost účtování za tzv. zdrojové slovo. Cena za zdrojové slovo je 1,2 Kč/zdrojové.
 2. U většiny jazykových kombinací účtujeme cenu za výchozí slovo, méně pak cenu za započatou normovanou stránku. Abychom mohli určit počet slov nebo normovaných stran, a tudíž i celkovou cenu překladu, je třeba zaslat k nezávazné cenové nabídce konkrétní text k překladu
 3. Průhlednost ceny pro srovnání - u normostran neexistuje jednotná definice, což může ceny za normostranu výrazně zkreslovat. U editovatelných formátů 100% garance ceny před objednáním služby. 100% přesnost rozsahu překladu - při výpočtu není nutné zaokrouhlovat a neplatí se jediné slovo navíc
 4. Ceny. Cenu konkrétní zakázky vám vypočítáme na základě informací, které uvedete ve formuláři Poptávka ceny překladu nebo Poptávka ceny tlumočení. Překlady standardně účtujeme za normostranu cílového textu. Jedna normostrana má 30 řádek po 55 znacích (za znak se považuje i mezera)
 5. Cena překladu závisí na délce textu, daném jazyku a termínu, do kdy budete chtít překlad vyhotovit. Obracíme se vždy na ně, protože za dobrou cenu dostaneme rychle a kvalitně přeložené smlouvy, webové stránky i náročné technické texty..
 6. imálním počtu chyb platí nejnižší cena; v případě příliš velkého počtu chyb, kdy je nutno překlad zcela přepracovat, je po dohodě se zákazníkem účtována standardní cena překladu
 7. Ceny překladu a lokalizace z angličtiny do češtiny jsou smluvní, jsou stanoveny podle charakteru zakázky a po dohodě se zákazníkem. Pro přesnou kalkulaci zakázky mi zašlete nezávaznou poptávku prostřednictvím formuláře nebo mě kontaktujte e-mailem či telefonicky a zašlete mi nejlépe přímo text, Cena za NS Cena za slovo

Zdrojové slovo. Slovo určené k překladu. Tento pojem je velmi důležitý pro stanovení ceny za překlad a zpracování cenové nabídky. Celková cena překladu = počet zdrojových slov × sazba za jedno slovo. Takto vypočítaná cena je přesná, neměnná a hlavně známá před započetím práce na překladu. Zdrojový tex cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer od 1,00 Kč / od 250,- Kč: Překlad z češtiny do angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny, ukrajinštiny, polštiny: cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer od 1,20 Kč / od 300,- K Zeptali se nás Jak se stanoví cena překladu? Výsledná cena za překlad se určuje podle počtu normostran přeloženého textu nebo podle počtu znaků textu, dále podle termínu dodání a charakteru textu.. Co je normostrana, jak zjistím rozsah mého dokumentu? Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer (30 řádků × 60 znaků) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Vážení zákazníci, na této doméně pro Vás připravujeme nové internetové stránky. Pro aktuální informace o odborných překladech, ověřování překladů, cenách a dodacích lhůtách přejděte prosím na www.prekladys.com.. V případě nejasností volejte +420 545230730, 77790914 Každá zakázka je specifická svým rozsahem, termínem nebo úrovní požadované kvality překladu. Nenabízíme tedy pevné ceny např. za jednu stranu textu. Jakmile nám pošlete poptávku, nejprve analyzujeme dodané texty (obor, počet opakování frází a slov kvůli výhodnější sazbě atp.) a obratem vám pošleme cenovou nabídku

Cena překladu závisí na různých okolnostech. Ovlivňuje ji náročnost a množství textu, individuální požadavky, urgentnost překladu, notářské a soudní ověření, případně grafické zpracování. Překlad bez úředního ověření from 12,50 € za slovo. Překlad s úředním ověřením from 15 € za normostranu. Sazby profesionálních odborných překladů jsou ovlivněny výběrem kvalitních překladatelů. Cena za 1 normostranu při překladu do angličtiny a dalších jazyků se může pohybovat mezi 295 až 595 Kč bez DPH (357-719 Kč s DPH Cena překladu se stanovuje za jednu normostranu výsledného překladu. Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer. Údaje o počtu znaků a počtu slov jsou k dispozici v MS Word, funkce Nástroje-Počet slov. Základní účtovanou jednotkou pro tlumočení je 1 den, což odpovídá 8 hodinám tlumočení Ceny překladu, účtované jednotky. Ceny jsou uvedeny pro kombinaci čeština - cizí jazyk. Standardně účtujeme v normostranách. 1 normostrana (NS) odpovídá 1800 znakům včetně mezer z cílového textu (vyhotoveného překladu).Lze dohodnout jiný způsob účtování dle požadavků zákazníka (např. za slovo, 1 NS = 1500 znaků bez mezer, z výchozího textu apod.

Pro výpočet vychází z počtu úhozů textu vyhotoveného překladu v cílovém jazyce. Za text velikosti menší než jedna NS se účtuje cena jedné celé NS. Za ztížené podmínky překladu je k základní sazbě (uvedené v ceníku) v následujících případech připočítán příplatek: reklamní tex Podmínky Překlady Cenu překladu stanovujeme za jednu normostranu. Jedna normostrana (NS) je 1800 znaků včetně mezer a údaje o počtu znaků a počtu slov jsou k dispozici v MS Word, funkce Nástroje-Počet slov. Obecným pravidlem je, že za běžný překlad bez expresního příplatku se považuje překlad osmi normostran za den. 1 NS překladu z češtiny [ Cena překladu je ovlivňována více faktory, ke kterým patří: množství textu, jeho náročnost, tématika, termín dodání překladu atd. Cenu překladu obvykle vypočítáme na základě počtu normostran (NS). Jedna normostrana obsahuje 250 slov nebo 1800 úhozů s mezerami či 1500 úhozů bez mezer. Vše záleží na způsobu.

Ceník překladů, korektur, tlumočení a jazykových služeb NK

 1. 380 Kč / NS. 1,8 Kč / slovo. 450 Kč / NS. Literární překlady / titulky / korektury. Podle domluvy. Dobrá zpráva: Pokud si objednáte překlad + korekturu, výsledná cena bude nižší než součet ceny překladu a ceny korektury
 2. ologií) je stanovena po dohodě v závislosti na tom, jak je specializovaný text
 3. imální účtovaná jednotka je.
 4. Pokud potřebujete přeložit například jen pár slov či vět, budu si účtovat úměrnou částku (vypočte se z ceny za každé slovo) Délka dodání překladu - ráda pracuji tak, abych na překlad měla opravdu dostatek času a mohla ho dovést k dokonalosti. Někdy stačí jediné slovíčko či fráze, nad jejichž významen v daném.

Cena za 8 hodin/jeden den konsekutivního tlumočení do němčiny se pohybuje kolem 6 000 Kč. Cena za 1h je stanovena na 850 Kč. Cestovné na místo překladu si účtujeme 7,-Kč/km vlastní dopravou, pokud je doprava zajištěna, cestovné samozřejmě neúčtujeme. Účtujeme pouze čas strávený na cestě a to v hodnotě 150 Kč/h Jak se počítá cena za překlad? Podkladem pro výpočet ceny překladu je platný ceník uvedený na stránkách dodavatele. Jednotkou je slovo výchozího textu. Počet slov výchozího textu se vynásobí jednotkovou cenou a s přihlédnutím k případným slevám nebo příplatkům, které jsou výslovně uvedeny v ceníku, se určuje cena překladu Orientační cena překladu. Překlad ČJ‒AJ, AJ‒ČJ. Výpočet ceny se skládá ze dvou prvků: z délky textu a ze sazby (cena = délka × sazba). Délka textu je vyjádřená v tzv. normostranách, kdy 1 normostrana (ns) = 1800 znaků vč. mezer*. Sazba za 1 normostranu je stanovená domluvou mezi mnou a Vámi na základě několika. Překlady. Účtujeme podle počtu slov zdrojového textu, nikoli podle počtu normostran překladu.. Poskytujeme výrazné slevy na opakovaný text a shody s překladatelskou pamětí.. Čím více s námi překládáte, tím méně platíte! Již při potvrzení objednávky znáte přesnou cenu, která je konečná a neměnná

Minimální cena překladu je 200,- Kč. POZNÁMKY: Za expresní překlad do druhého pracovního dne účtuji příplatek ve výši 50%. Ceny jsou smluvní. Nejsem plátcem DPH. CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB Cena ostatních překladů se stanoví podle rozsahu, časové a odborné náročnosti zakázky. Minimální účtovaná částka je 100 Kč (121 Kč s DPH). Nejmenší účtovaný rozsah činí 0,5 normostrany nebo 120 zdrojových slov. Příplatek za ověření překladu je 100 Kč (121 Kč s DPH) za fyzickou stranu. Příplatek za ověření. Sazba za soudní ověření překladu: 750 Kč/NS. Ceny bez DPH. Nabízíme rovněž možnost účtování za tzv. zdrojové slovo. Cena za zdrojové slovo je 1,2 Kč/zdrojové slovo. Cenová nabídka obratem na Váš e-mail. Stačí, když zašlete Vaše soubory k překladu na náš e-mail a my Vám do 1 h pošleme cenovou kalkulaci překladu Cena za 8 hodiny/jeden den konsekutivního tlumočení do ruštiny se pohybuje kolem 6 000 Kč. Cena za 1h je stanovena na 850 Kč. Cestovné na místo překladu si účtujeme 7,-Kč/km vlastní dopravou, pokud je doprava zajištěna, cestovné samozřejmě neúčtujeme. Účtujeme pouze čas strávený na cestě a to v hodnotě 150 Kč/h Ceny se odvíjejí od mnoha aspektů, jako je obor překladu, formát zdrojového textu, cílová skupina překladu, počet slov (normostran či znaků), požadovaný termín doručení a stupeň složitosti zdrojových dokumentů.Překlady, korektury či lokalizace je možné účtovat různými způsoby

Na čem závisí cena překladů. Základní jednotkou pro výpočet ceny překladu je jedna normostrana zdrojového textu. Normostrana (NS) je standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (včetně mezer) nebo 1 500 znaků bez mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer: od 1,00 Kč / od 250,- Kč: Překlad z češtiny do angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny, ukrajinštiny, polštiny: cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer: od 1,20 Kč / od 300,- K Každé dané ocenění překladu smlouvy, je třeba konzultovat na základě zaslaných podkladů. Těžko se hodnotí překlad pouhým popisem po telefonu, k čemuž řada zákazníků inklinuje. Je také velmi důležitá otázka normy, tj. skutečných normovaných stran, které primárně řada zákazníků, vůbec nevnímá za bernou minci Při stanovení ceny překladu vycházíme buď z počtu nových a opakujících se slov výchozího či cílového textu anebo počtu normostran. SOPHIA neúčtuje žádné příplatky za odbornost. K ceně překladu mohou být připočítány ceny dalších zákazníkem objednaných služeb (např. DTP, zvláštní korektury atd.)

Normostrana. 1 NS - normostrana - obsahuje 1800 znaků výsledného textu s mezerami, nebo 250 slov.. Počet normostran se zjišťuje dle počtu znaků přeloženého textu pomocí menu Nástroje - Počet slov - Znaky (vcetne mezer) v programu Microsoft Word 2003 nebo Počet slov na kartě Revize ve skupině Kontrola pravopisu ve Wordu 2007 a výše. Číslo zde uvedené se dělí 1800 a. cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer. od 1,00 Kč / od 250,- Kč. Překlad z češtiny do angličtiny, němčiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, francouzštiny, ukrajinštiny, polštiny. cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer. od 1,20 Kč / od 300,- Kč Bezplatná služba od Googlu okamžitě překládá slova, věty a webové stránky mezi angličtinou a více než stovkou dalších jazyků

Ceník • úřední překlady ••

Cena překladu z němčiny, italštiny, angličtiny do češtiny: 1,10 Kč/slovo Cena překladu z češtiny do němčiny, italštiny: 1,30 Kč/slovo Cena překladu z nizozemštiny do češtiny: 1,40 Kč/slovo Cena překladu z češtiny do nizozemštiny: 1,60 Kč/slovo Cena překladu ze slovenštiny do češtiny: 0,60 Kč/slovo Cena překladu ze slovenštiny do němčiny, italštiny: 1,30 Kč. Cena překladu vždy závisí na délce textu, daném jazyku a termínu, do kdy je třeba překlad připravit. Délka textu se většinou určuje podle počtu normostran (důležitý je tedy počet znaků). V ČR tedy 1 800 znaků včetně mezer. Někdy se můžete setkat i s naceňováním podle počtu slov Zaseté Slovo přináší ovoce. Uspokojení z toho, že jsme mohli být použiti jako nástroj, je pro nás překladatele nejkrásnější odměnou. Víme však, že cena překladu (jakkoli by mohla být vysoká), se nikdy nepřiblíží ceně, kterou zaplatil sám Bůh Ceny za překlady (obchodní, právní, technické, všeobecné a jiné texty) začínají na £0.07 za zdrojové slovo a jen výjimečně stoupnou nad £0.12 za zdrojové slovo. Zdrojový text je text, který budu překládat do druhého jazyka. Konečná cena překladu záleží vedle počtu slov i na mnoha dalších faktorech, mezi něž. Cena: Cena za normostranu (60 x 30 úhozů na stránku, tj. počet slov + počet znaků/1800 ve Wordu v nabídce Nástroje) se stanovuje předem se zohledněním odbornosti, náročnosti překladu a termínu (např. formou zaslání ukázky textu e-mailem). Cena překladů začíná od 200,- Kč za normostranu z AJ do ČJ

Tiramisu | Dorty Olomouc

Proces překladu mluveného slova: Nejprve vybereme překladatele, který se specializuje na překlady textů z daného oboru. S pomocí odborných slovníků i vlastních zkušeností použije správnou terminologii. Překladatel dá nakonec textu stylisticky korektní podobu tak, aby prezentovaný text působil profesionálně Jazyk. Překlad angličtiny. 330 Kč. Ceny jsou uvedeny za 1 normostranu textu (1 NS=1800 znaků včetně mezer) a bez dph. množstevní sleva při překladu 20 NS a více 5%. množstevní sleva při překladu 40 NS a více 10%. množstevní sleva při překladu 60 NS a více 20% Cena 280 Kč/NS nebo 310 Kč/NS. Kvalita překladu je naší nejvyšší prioritou. Kalkulace překladu obratem zdarma. Zašlete text k překladu na náš e-mal a dostanete cenovou kalkulaci obratem zdarma. Jsme skupina zkušených překladatelů angličtiny sdružená na tomto webu Umění překladu (a slovo umění volíme záměrně) je výsadou, Kalkulace ceny za překlad vychází tedy vždy z cílového jazyka, s výjimkou překladů do jazyků používajících jiný grafický grafický systém než je latinka, azbuka, případně cyrilice - tedy jazyků jako je např. japonština, arabština, čínština či. Proto přichází na scénu Základní balíček, který za 60 € nabízí výrazné navýšení limitů a další užitečné funkce. Ty jsou vhodné zejména pro firmy a podnikatele, čemuž napovídá i cena. Základní balíček. Cena - 60 €/měsíčně (při koupi ročního předplatného) Počet přeložených slov - maximálně 40.

Kolik stojí překlady I Textemo - smart translatin

 1. us případné slevy). Přirážky ale i slevy jsou věcí výjimečnou; většina překladů je účtována základní cenou (pokud náročnost nepřesáhne standard obvyklý u překladu běžných odborných textů - viz níže)
 2. Za vysokou úrovní překladů do angličtiny si však stojíme, a proto klientovi za každý nalezený významový rozdíl oproti originálu vrátíme 10 % z celkové ceny až do výše 100 %. Za pozdější škody, které klientovi vzniknou z důvodu chybné korektury nebo překladu, neručíme
 3. imální účtované množství je 250 slov
 4. V ceně překladu zohledníme podobnost jednotlivých popisků a parametrů zboží. Do překladu vhodně vložíme i klíčová slova, abychom zlepšili výsledky slovenského e‑shopu v organickém vyhledávání (SEO).. Neriskujte úspěch expanze vašeho e‑shopu na Slovensko.Obyvatele Slovenska spolehlivě odradí e‑shop, který není lokalizovaný pro místní kulturní prostředí
 5. Klíčová slova v překladu použijeme tak, aby stránky byly pro internetové vyhledávače z pohledu SEO správně nastavené a zobrazovaly se na předních pozicích. Cena překladu do němčiny. Při zohlednění opakování může být cena za 1 normostranu překladu profesionálním lingvistou / rodilým mluvčím němčiny.
 6. čtyři česká slova). Jedna moje zakázka měla při zadání 14820 slov, po překladu o 2685 slov víc. Překladatel tak odvede svou práci na 100 % a zaplaceno dostane někdy jen za 90 % takto odvedené práce. Z jakého důvodu? ⬛ Radim Kroutil Cena překladu za zdrojové slovo - nefér hra Autor: Radim Kroutil www.kroutil.cz.

Cena je až na prvním místě. Za své ceny ručíme. Napište nám a přiložte rovnou Vámi požadovaný dokument na překlad. Přesnou kalkulaci překladu Vám zašleme zdarma do 1 hodny. Udělejte si sami rychlou kalkulaci zde v našem standardním ceníku. Kulaté razítko snadno a rychl Měli jste někdy pocit, že vám angličtina nějak chybí? Vybrali jsme naše oblíbená nová slova z knihy Ztraceno v překladu na Redonline.co.uk Cena za slovo Cena za normostránku Měna; Korektura českého překladu (včetně porovnání s anglickým originálem) 0,6 Kč: 180 Kč: CZK: Korektura českého textu (bez porovnání s anglickým originálem) 0,5 kč: 150 Kč: CZ

Ceny. BigTranslation nabízí různě odstupňované sazby za překlad a korektury. Vždy záleží na kombinaci jazyků, délce a obtížnosti textu, požadované odbornosti překladatele a termínu dodání. Naši zákazníci si tak mohou vybrat služby přesně podle jejich představ E-anglicky nabízí všechny běžné druhy účtování překladů. Ať už chcete mít překlad kalkulován podle zdrojového či cílového textu, podle slov nebo podle normostran, E-anglicky Vám výjde vstříc s ceníkem, který zahrnuje všechny kombinace těchto možností. Tarify vychází ze statistické analýzy transformací textu při překladu, a tak si v rámci jisté chyby. Ceny překladu za 1 normostranu (1800 znaků, 250 slov) se odvíjí od několika faktorů: překlady do češtiny nebo do cizího jazyka, náročnost textu (obecný / technický či odborný), formát (naskenované .pdf, word, excel), termín, rozsah atd. Uvedené ceny jsou orientační Kalkulaci překladu pro Vás zdarma zhotovíme v co nejkratší době. Výpočet objemu překladu do nebo z angličtiny : Ceny jsou uváděny za 1 NS. 1 NS = 1800 znaků včetně mezer. Výpočet objemu můžete provést ve Wordu. Pro Word 2007 je postup následující: Revize-Počet slov-Znaky včetně mezer. Znaky včetně mezer vydělíte. 1,50 Kč / slovo cizojazyčného textu. 0,70 Kč / slovo - korektura rodilým mluvčím. Příplatek 20% za náročnější úpravu (pdf, grafy, tabulky, materiály v jiné než elektronické podobě apod.) Práce v noci, o víkendu, o svátcích - příplatek 50%. Soudní překlady; 600,- Kč / normostranu soudního překladu (cca 250 slov

Cena úředního překladu (kliknutím zde otevřete ceník) se skládá z běžné ceníkové ceny za překlad podle počtu NS (normostran) a z příplatku za NS za soudně ověřený překlad, který činí 120 Kč Cena překladu z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny je 400,-Kč za normostranu, u expresního překladu 500,- za normostranu. Co je normostrana Normovaná strana neboli normostrana (zkráceně NS) je textová stránka o pevně stanovené délce

Ceník Překlady a korektury, angličtina češtin

 1. Ceník : překlady do němčiny a z němčiny. právní, ekonomické, průmyslové, dokumentace atd. Pokud potřebujete soudní překlad do němčiny, bude cena 750 Kč/NS bez DPH (908 Kč s DPH). Neváhejte a kontaktujte nás ještě dnes! Zašlete nám soubory k překladu pomocí našeho formuláře a obratem dostanete kalkulaci překladu zdarma
 2. U překladu z čínštiny se objem sníží cca o 15 %. Další nabízenou metodou účtování cen za vyhotovení překladů do čínštiny je sazba za přeložené slovo. V tomto případě je dopředu jasné, jaká bude konečná cena. Pro výpočet ceny přejděte na stránku Překlady čínština, ceník
 3. Normostranou se rozumí 60 úhozů x 30 řádků, tedy celkem 1800 včetně jedné mezery za každým slovem. Při kalkulaci výsledné ceny se zaokrouhluje na 0,5 NS směrem nahoru. Při kalkulaci dle NS vám bude s potvrzením objednávky zaslána předběžná kalkulace překladu, konečná cena bude stanovena z výsledného překladu

Srovnání cen překladů v agenturách - 50 jazyků za

Kalkulace ceny za překlad je vždy fixně stanoven předem a domluven termín a čas jeho dodání. Překlady se kalkulují dle NS (Normostrana = 1800 úhozů včetně mezer). ZS - Zdrojové slovo, a nebo 250 slov - jednoduché řádkování. Soudní překlady je vždy zapotřebí originálu dokumentu, a nebo notářsky ověřené kopie 1,80 Kč za slovo zdrojového textu, tj. jazyka výchozího materiálu na překlad. Stálým klientům neúčtuji příplatky za odbornost a spěšnost překladu, v případě většího rozsahu anebo dlouhodobé spolupráce cena dohodou. Konkrétní nacenění závisí na požadovaném termínu, rozsahu a povaze překládaného textu

Ceník Markéta Demlová Jakou cenu má překlad, který

cena za slovo zdrojového textu / cena za 1 NS = 1800 znaků vč. mezer: od 1,00 Kč / od 250,- Kč Cena překladu je závislá na jazyku do/z kterého se překlad vyhotovuje, na tom, zda se jedná o běžný či odborný text, zda jde o běžný či soudní překlad a na rozsahu požadovaného překladu Cena překladu CZ↔SK je 170 Kč za normostranu přeloženého textu (výstup), ostatní jazykové kombinace 280 Kč za normostranu přeloženého textu (výstup). Přepracování strojového překladu je účtováno v plné ceně překladu. Větší objem překladu není problém. Neposkytuji soudní/úřední překlady s kulatým razítkem

VČELIČKA není jen název, je to pojem, který nám zaručuje, že naše překlady budou zpracovávány rychle, kvalitně a za rozumnou cenu. Tomáš Novák, jednatel společnosti Mediaforce s.r.o. Každý náš klient je pro nás výjimečným a tak k němu i přistupujeme Cenová kalkulace překladu je jen za přeložení textu a odevzdání ve formátu MS Word. Cena překladu uvnitř aplikace, databáze nebo webu bude vždy záležet na konkrétním systému a ergonomii práce v něm. Coby programátor dokáži pracovat s MySQL + phpMyAdmin, PHP, (X)HTML i JS (vč. CSS, ale s tím se asi při překladu. Překlady z němčiny do češtiny (technické, odborné) Cena za 1 normostranu. 1,30 - 1,50 Kč za slovo výchozího textu při zpracování v CAT nástroji Technické překlady vyžadují jak jazykové vzdělání, tak i technickou praxi. Tomáš jednatel společnosti . Ceny technických překladů . Cena překladu se odvíjí od náročnosti. Cenu za konečný překlad budete znát předem. Účtuji sazbu za slovo zdrojového textu, případně paušální částku za celou zakázku. CO ŘÍKAJÍ MOJI KLIENTI Tomáš je bezesporu jedním z nejnadanějších překladatelů, se kterým jsem se během své profesionální kariéry setkal

Překlady polština, Cení

cena soudního překladu od 470,- Kč / NS + DPH. Překlady z / do minoritního jazyka. (např. arabština, nizozemština, chorvatština, řečtina, ukrajinština atd.) cena řádného překladu od 1,85 Kč / slovo + DPH. cena soudního překladu od 550,- Kč / NS + DPH. Na překlady se vztahuje sazba 21% DPH. Ceny našich služeb jsou smluvní.

trenutak za slovo

«V překladu přenáším ne slovo od slova, a myšlenku od myšlenky... » /Jeroným Stridonský/ Úvodní stránka; O nás; Tlumočení. Cena za tuhle službu je pouze na domluvě, však od 300 Kč za hodinu Cena prekladu závisí od viacerých faktorov, ako je rozsah textu, odborná a terminologická . Preklady za rozumné ceny už od € za normostranu. Cena překladu vzniká na základě skutečně přeloženého textu, tj. Před objednáním překladu od nás obdržíte orientační cenu vyhotovení Překladač Google 1 normostrana (NS) = 1800 znaků, včetně mezer. Minimální cena překladu je 200,- Kč. POZNÁMKY: Za expresní překlad do druhého pracovního dne účtuji příplatek ve výši 50%. FAQ - Platba | SPĚVÁČEK překladatelská agentura překlad cena za slovo Existuje dvojí způsob účtování ceny za překlad: Cena za slovo zdrojového textu (standardně) Cena za NS. Dle normostrany se určuje cena překladu nebo korektury. Při účtování překladů se zpravidla vychází z počtu znaků překladu (nikoli originálu). Na vzájemný přepočet normostran s různě definovaným počtem znaků stačí trojčlenka. Podstatně obtížnější je přepočet mezi cenami za slovo a cenam

Oaza - trenutak za slovo - Blog

Překlady ceník, Cena překladu, Překlady s

Poskytujeme běžné, odborné a soudní překlady v hlavních světových i méně běžných jazycích za transparentní ceníkové ceny. Zakázky svěřujeme pouze časem prověřeným profesionálním překladatelům, které vybíráme přesně dle oboru překladu Uvedené ceny jsou za normostranu (NS) přeloženého textu, tj. 1800 znaků včetně mezer. Na základě údajů textového editoru MS Word je normostrana v přesném vyjádření součtem slov a znaků bez mezer děleno číslem 1800. Minimální účtovaná jednotka - 0,5 normostrany Zakázku do 1500 slov dodáme ještě týž den za příplatek 50%. Do 2500 slov. Cenu překladu vypočítáváme na základě počtu slov ve výchozím (originálním) textu. Jazyková kombinace. Cena je závislá na jazykové kombinaci, typu a rozsahu zakázky. Minimální účtovaná fakturační jednotka je 180 slov

Termíny dodání překladu. Dohodnutí termínu překladu z/do arabštiny je nedílnou součástí objednávky. Samozřejmostí je i možnost spěšného (2 dny) nebo expresního (24 hodin) překladu. Zobrazit ceník. Ceník. • cenu za překlad stanovíme vždy předem. • u běžných překladů účtujeme výchozí slova, u soudních. Čím podrobněji popíšete svůj dotaz či problém, tím lépe Vám budeme moci pomoci. Děkujeme za zadání Vašich kontaktních údajů, které nám umožní pružnější komunikaci s Vámi. Budeme Vás kontaktovat v nejkratší možné době. Jsme rádi za důvěru, kterou do nás vkládáte (i za cenu toho, že si z prstu vycucám pár slov, co v originále nejsou :))DíkyDoplňuji:Díky hoši za pomoc :)Já právě nechtěla překládat strojově a vím, že myšlenka je na prvním místě!Jenže tuhle jsem kdesi narazila na jednu debatu, kde se toto amatérský překládání řešilo a názory byly zhruba půl na půl

Tiramisu | Ostatní | Klasické dorty | Dorty Olomouc

Překlady z němčiny - cení

Anticena za rok 2014. Tisková zpráva z udílení Anticeny Skřipec za r. 2014 Svět knihy, pátek 15. května 2015 v 16.00, Střední hala Průmyslového paláce pražského Výstaviště. Největší pozornost vzbudila u poroty kniha Steve Jobs od Waltera Isaacsona v překladu Dany Šimonové a Bronislavy Bartoňové. Vydalo nakladatelství. Google Překladač: překlad slov a frází. Asi nejčastějším využitím Google Překladače je přeložení samostatného slova či spojení, jehož význam neznáte. Překladač však již dávno nezůstává pouze u toho, že by vám vyplivl jednoslovnou odpověď. Pokud je možností překladu více, dozvíte se to Díky ušetřené námaze tak mohu klientovi nabídnout za opakovaná slova (která mnohdy tvoří velké procento textu) slevu. Sleva za opakování se obvykle pohybuje v řádu 67 %. Přesný počet opakovaných slov a konečná cena jsou součástí kalkulace. Jak dlouho vypracování překladu nebo korektury trvá

Jaspis červený - kámen - Feng šuej obchod

Ceník normostany, cena za slovo v překladatelské agentuře

Ceník překladů Azra překlady Praha, Plzeň Azra

Za výhodnou cenu je k dispozici i Kralická Bible v pevném formátu a tzv. Synoptická Bible, která obsahuje ve dvou sloupcích vedle sebe text Českého ekumenického překladu a Bible kralické. Za výrazně nižší cenu je možné zakoupit také rodinné vydání dvojjazyčné Česko-slovenské Bible. Přehledná grafická úprava vedle.

Případová studie - Jak vydělat na PPC reklamě?Odborné překlady a korektury za příznivé cenyKniha: Základy fuzzy modelování – Vilém Novák | Knihy