Home

Severní Afrika státy

Afrika, severní státy Maturitní otázky ze zeměpisu

Státy Severní Afriky AFRIKA - Svou rozlohou je 3. největším kontinentem (Po Asii a Americe) - Rozkládá se převážně na východní polokouli po obou stranách rovníku - Oddělena od Evropy Gibraltarským průlivem - Od Asie oddělena Suezskou šíjí. Toto je seznam států a území v Africe.. Afrika je po Asii druhý největší a nejlidnatější kontinent na světě. Včetně přilehlých ostrovů zaujímá plochu 30 221 532 km², což představuje asi 6 % povrchu planety Země a 20,4 % plochy souše.V roce 2005 zde žilo v 53 státech přes 900 milionů lidí (14 % světové populace)..

Seznam států a území v Africe - Wikipedi

Afrika: země - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět var sklikData = { elm: sklikReklama_1656, zoneId: 1656, w: 468, h: 80 }; Alžírsko -. Státní vlajky a informace o státech, které se nachází na kontinentu Afriky · ZEMĚ: Maroko ( Rabat), Alžírsko (Alžír), Tunisko (Tunis), Libye ( Tripolis), Egypt ( Káhira (Severní Afrika, Zeměpis referát

1999 - 2001 - vedoucí oddělení v odbor států Blízkého východu a severní Afriky. 2001 - 2004 - ZÚ Tel Aviv, Izrael, zástupce velvyslance. 2004 - 2009 - zástupce ČR v Policy Planning and Early Warning Unit Vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečností politiku EU J. Solany Severní Afrika je region v severní části kontinentu Afrika. Patří do ní tyto země: Alžírsko Počet obyvatel 33 769 668 (35. na světě) s rozlohou 2 381 741 km² (11. na světě) Hlavní město Alžír Egypt Počet obyvatel 88 000 000 (16. na světě) s rozlohou 1 001 739 km² (30. na světě) Hlavní město Kahira Liby

Search this site. Zeměpis na ZŠ Dambořice. Home :- Státy v severní Africe mají arabské většiny. Afrika je domovem celé škály různých náboženských skupin. Křesťanství a islám jsou výrazně zastoupeny v mnoha zemích, zatímco další země si udržují regionálně jedinečné kmenové zvyky a obyčeje ☺ Zkus vybarvit vlajky vybraných států severní Afriky a dopsat, kterým patří: Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6. MAROKO ALŽÍRSKO TUNISKO LIBYE EGYPT. ☺Ke státům severní Afriky v následujícím přehledu doplň hlavní města, potom každý ze států označ barvou a v mapce (obr.. Popisovat do detailu jednotlivé regiony Afriky nemá moc cenu. Jedná se o umělé členění na základě geografické lokace. Každý region s výjimkou severní Afriky je národnostně velmi pestrý, ale ani poměrně jednoduchá situace v severní Africe nezaručuje bezproblémové soužití jednotlivých států - spor Alžírska a Maroka Severní Afrika-přehled států • Severní Afrika je region, tvořený těmito zeměmi: • Alžírsko • Egypt • Libye • Mauritánie • Maroko • Súdán • Tunisko • Západní Sahara • • Někdy se do tohoto regionu řadí také Azory, Kanárské ostrovy, Etiopie, Eritrea, Madeira, Mali, Niger a Čad.

V severní Africe leží tři snadno odlišitelné přírodní oblasti: horská soustava Atlasu, Sahara a Sahel (známý i jako Súdán). Tyto tři oblasti splňují též naše základní vymezení, jelikož se jedná o suché a teplé oblasti, které plně vyhovují životním nárokům velblouda, či zde může být chován a využíván

K Severní Africe počítáme státy, jejichž převážná část území leží severně od pouště sahara. Rozlehlé pouště, stepi a řídce osídlená pohoří oddělují ostrovy hustě osídlené úrodné půdy - pobřežní nížiny, uměle zavlažované půdy kolem vodních toků a odloučené oázy s artéskou vodou

Které státy patří do afrického kontinentu? Jaké státy leží v Africe? Můžete se také podívat na státy v dalších kontinentech (Austrálie a Oceánie, Asie, Evropa, Severní a Jižní Amerika) nebo na hlavní města států. Státy v Afric ARABSKÁ SEVERNÍ AFRIKA Státy ležící při pobřeží Středozemního moře Tunisko - hl.m. Tunis - rozvinuté hospodářství založené na těžbě ropy a zemního plynu - rostoucí příjmy z cestovního ruchu ( např. pohoří Atlas, město Kartágo, Tunis ) Egypt - hl.m. Káhir Podívejte se na aktuální seznam států kontinentu Afrika. Vlajka Stát Hlavní město Rozloha Populace; Alžírsko: Alžír: 2 381 740 km 2: 38 700 00 Mapa Afriky. Počet obyvatel: 1.070.096.000. Rozloha: 30.221.532 km². Afrika je třetí největší světadíl po Asii a Americe, jehož území se rozkládá především na východní polokouli. Od Evropy je africký světadíl oddělen Středozemním mořem, od Asie Suezským průplavem a Rudým mořem. Není spojen pevninou s žádným.

Země Kolonie Rozloha VB Severní Amerika, obě Indie, Afrika, strategické državy po celém světě 120 x Francie Afrika, Indočína 20 x Nizozemí Indonésie, ostrovy v Oceánii 50 x Belgie Belgické Kongo 80 x Rusko střední Asie Německo východní a jižní Afrika, Tichomoří 6 x Portugalsko Jižní Afrika, Macao, Indonésie 23 Níže najdete tabulku s informacemi o úředních jazycích v jednotlivých zemích světa. Před vycestováním je dobré obeznámit se s tím, jaký úřední jazyk se v cílové destinaci používá. Vyplatí se vědět, jakým jazykem se pravděpodobně bude mluvit během jakéhokoli přesunu, který vás může čekat. Podívejte se. Součástí zeměpisného názvu jsou přídavná jména ve spojeních jako např. Jižní Amerika, Severní Amerika, Latinská Amerika (= názvy světadílů), Jižní Karolína, Severní Karolína, Jižní Korea (= názvy států), Jižní Afrika (= Jihoafrická republika), Zadní Indie (= poloostrov), Západní Sahara (= Saharská arabská. SEVERNÍ AFRIKA Státy: Maroko - Ribát, Alžírsko - Alžír, Tunisko - Tunis, Libye - Tripolis, Egypt - Káhira, Západní Sahara Společné znaky: pobřeží Středozemního moře poušť Sahara obyvatelé: převážně Arabové, Berbeři (kočovníci) Pohoří Ahaggar na Sahaře Krajina na většinu území zasahuje Sahara další pouště.

Video: Africké státy Sportuj

Severní Afrika Mapy stát

SEVERNÍ AFRIKA ☺Za pomoci atlasu světa pojmenuj státy a území severní Afriky na mapce Jak se jmenuje rovnoběžka označená na obrázku jak Znáte státy Severní Afriky? Afrika je třetím největším kontinentem na světě. Její severní část je z větší části tvořena pouští Sahara a pokrývá území Maroka, Alžírska, Západní Sahary, Libye, Tuniska a Mauritánie. Jejími obyvateli jsou Berbeři Vyhledej v učebnici jednotlivé státy severní Afriky a doplň hlavní města. Arabská severní Afrika Do této lokace řadíme tyto státy: 1) Maroko 2) Alžírsko 3) Tunisko 4) Libye 5) Egypt. Hlavní města 1) Maroko -Rabat 2) Alžírsko -Alžír 3) Tunisko -Tunis 4) Libye -Tripolis 5) Egypt -Káhira

Severní Afrika: země - Zeměpisný kví

28. Arabská severní Afrika :: Zeměpisný we

 1. je v této kapitole práce použita metoda komparace jednotlivých států severní Afriky. Rovněž výsledky získané aplikací této metody jsou prezentovány pomocí grafů a tabulek. 14 4. DEFINICE, TEORIE A POJMY MIGRACE 4.1 Definice migrace Pojem.
 2. Státy severní části popisovaného teritoria patří k zemím s endemickým výskytem meningokokových infekcí - tzv. meningokokový pás Afriky. Očkování proti meningokoku je doporučeno všem cestovatelům bez ohledu na věk. Zejména při dlouhodobějším pobytu a užším kontaktu s místním obyvatelstvem, zvláště pak dětmi
 3. Země Guinejského zálivu. Území velmi teplého klimatu s vysokým množstvím srážek (každodenní deště). Velkou část území zabírá tropický deštný les. Na něj navazují vlhké savany. Velkým problémem je ohrožení lesů (kácení, plantážní zemědělství). Téměř dvacítka zemí z nichž nejvýznamnější či.
 4. Afrika - 196 států, str. 2. Hlavní stránka Státy podle rozlohy Státy podle počtu obyvatel Hlavní města. Letem.cz > Státy online. Státy podle světadílu. Všechny státy 196; Afrika 54; Asie 47; Austrálie a Oceánie 16; Evropa 44; Severní Amerika. Rozloha
 5. AFRIKA. Afrika je druhý největší kontinent po Asii s celkovou rozlohou (s přilehlými ostrovy) přes 30 000 000 km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi. Rozkládá se jižně i severně od rovníku z většiny na východní polokouli. Z větší části je obklopena oceány, na východě Indickým oceánem a na západě Atlantickým oceánem

Seznam států kontinentu Afrika podle rozlohy Zeměpis 2

 1. Afrika. Maroko, Tunisko a Egypt patří mezi poměrně snadno dostupné africké státy, tedy alespoň co se blízkosti týče.Mnoho cestovatelů to ale táhne na safari do Keni, Tanzanie, Zambie, Ugandy, Namibie či Botswany.Stále více oblíbená se stává i Jihoafrická republika či Mozambik.Pouštní Botswana, Namibie se světoznámými národními parky nebo podobná Zambie nabízí.
 2. Ačkoliv Afrika disponuje značným nerostným bohatstvím, je nejchudším kontinentem světa. Určitou výjimku tvoří Jihoafrická republika a Botswana s vlastními kurzy měny a Nigérie s jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě. OSN však řadí 33 afrických států do skupiny nejméně rozvinutých, kde se lidé živí převážně zemědělstvím
 3. Je charakterizován rozdělením do staré a nové části. Severní Afrika je někdy označována jako Maghreb, ale to není zcela přesné. Ekonomika. V současné době má subregion15 nezávislých států. Republiky jsou 13 z nich. Většina států Severní Ameriky je nedostatečně rozvinutá. V Libyi a v Alžírsku je ekonomika poněkud.

Afrika: země - Zeměpisný kví

Podívejme se tedy na začátku našeho setkání, o jaký region se jedná, řekne-li severní Afrika [1]. * Z geopolitického hlediska podle definice OSN zahrnuje tato oblast státy Západní Saharu, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Lybii, Egypt a Súdán * Z kulturního hlediska se severní Afrika dělí na oblast Maghribu, Sahary a údolí Nilu Opakování Afrika -regiony • několik regionů: • Arabská severní Afrika • Sahel • země Guinejského zálivu • země povodí Konga • východní Afrika • Jižní Afrika Arabská severní Afrika • severně od Sahary • státy: Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt • přírodní podmínky:Sahara, pohoříAtlas, řekaNil + Asuánská přehrada, tropické suché a. Mapové kvízy - Seterra Online. Evropa : Evropa: Zem Severní Afrika - povrch - tvořen plošinami + pohoří Atlas - chudé státy (HDP 500 $), nízká urbanizace (max. 40%), přirozený přírůstek 2,5 - 3%, mulati - bílá rasa s černou; velké problémy s výživou - špatné podmínky pro zemědělství,.

test Oblasti severní Afriky- 2. ročník ( Afrika) (čeká na schválení) Test vyzkoušen 136 krát, průměrný výsledek je 37.5%. U některých otázek může být více odpovědí správných, zaškrtněte všechny. Které státy oblasti severní Afriky mají chemický průmysl a to především výroba fosfátů V nabídce máme unikátní poznávací zájezdy do nejlepších afrických národních parků. Navštivte dech beroucí Serengeti, Masaii Mara, Tsavo ale i horské gorily v NP Volcanos. S námi budete mít africkou přírodu na dosah - bez toho, abyste slevili z úrovně komfortu a pohodlí. Ať už se s námi vydáte do Keni, na Zanzibar. Počasí Afrika. Počasí Afrika, seznam států. Počasí: V pátek a sobotu tropy. Vzduch přiletí z Afriky. Počasí o víkendu. Počasí: Užívejte teplo, od pátku prudký pád teplot

Hlavní města států Afriky - Vše o Zem

AFRIKA. Afrika se dělí buď na 3 (severní, tropická, jižní) nebo 5 regionů (severní, střední, západní - končí Nigerem, východní a jižní - liší se, je menší; Namibie, Botswana, JAR, Svazijsko, Lesotho). Problémové oblasti : Eritrea a Etiopie. Boje mezi Itálií a Etiopií - nakonec dohoda, Etiopie neměla přístup. SEVERNÍ AFRIKA. 1)Jaké ozančení se vžilo pro Severní Afriku? a)muslimská Afrika b)země zlata c)křesťanská země d)černá země. 2)Který vegetační pás bychom v S.Africe nenašli? a)pouště b)polopouště c)tropické deštné pralesy d)oblast vysokohorské vegetac

Maroko Mapa Sveta | superjoden

Vlajky států Afriky Statnivlajky

Humanities International Complete. Tato databáze poskytuje plné texty časopisů, knih a dalších zdrojů informací v humanitních oborech z celého světa. Obsahuje všechny záznamy Humanities International Index a zároveň jedinečný plnotextový obsah, který v jiné EBSCO databázi nenajdete Afrika státy a hlavní města Hlavní města Afriky na MěstaSvěta . Hlavní města Afriky  Alžírsko - Alžír (aglomerace: 3.917.000, město: 1.742.800) Angola - Luanda (2.297.200) Benin - Porto Novo (231.600) Botswana - Gaborone (195.000) Burkina Faso - Ouagadougou (962.100) Burundi - Bujumbura (331.700) Čad - N'Djamena (609.600) Egypt - Káhira (aglomerace: 11.146.000, město: 7.

Severní Afrika - Zeměpis - Referáty Odmaturu

 1. Zatímco v řadě zemí počet nakažených novým koronavirem neustále výrazně stoupá, jiné státy hlásí buď jen relativně malé množství pacientů, nebo neevidují dokonce vůbec žádné případy. Týká se to například Severní Koreje či mnohých afrických zemí. Zatímco v případě některých by mohlo jít o výsledek preventivních opatření, u jiných nejsou důvody.
 2. AFRIKA - VŠEOBECNÝ TEST. question 1. Na obrázku je zobrazena geografická poloha Afriky mezi severní a jižní a mezi západní a východní polokoulí. Vyber nejsprávnější vyjádření o geografické poloze Afriky podle uvedených hledisek. Afrika se rozkládá z větší části na: A. na západní a na severní polokouli. B
 3. Kombinovaná přeprava do severní Afriky? Maroko a Tunis jsou dvě země v severní Africe, které jsou součástí sítě kombinované přepravy LKW WALTER.Ze všech důležitých evroých ekonomických center převezeme Vaše zboží do přístavů ve Španělsku nebo Itálii. Odtud pokračujeme lodní dopravou do Maroka a Tunisu
 4. Afrika. 60 zemí. Abecedně Nejnavštěvovanější Nejlépe hodnocené Nejlevnější Nejdražší Nejlevnější letenky. Země. Města

Odbor Blízkého východu a severní Afriky (BVA

 1. This online quiz is called Státy severní Afriky. This game is part of a tournament. You need to be a group member to play the tournamen
 2. Kódy států. Následující výčet kódů států je určen pro potřeby vyplnění formuláře žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu. Seznam není vyčerpávající a zahrnuje z praktických důvodů i státy / územní celky, které již zanikly
 3. Je to moc těžké? Zkuste nejprve tato cvičení: Afrika státy. Poznávačka: 2. úroveň. Afrika státy. Slepé mapy: 1. úrove
 4. je v této kapitole práce použita metoda komparace jednotlivých států severní Afriky. Rovněž výsledky získané aplikací této metody jsou prezentovány pomocí grafů a tabulek. 14 4. DEFINICE, TEORIE A POJMY MIGRACE 4.1 Definice migrace Pojem.
 5. Válka v severní Africe 1940-1943. 10. června 1940, v době probíhající druhé fáze bitvy o Francii, jež spěla k drtivému německému vítězství, ve chvíli, kdy se na jih Francie valily tankové divize skupin Guderian a Kleist , rozhodl se italský vůdce Benito Mussolini ke vstupu své vlasti do války a vtrhl do.
 6. Státy, jejichž převážná část území leží severně od pouště Sahara. Státy: Maroko - Rabat, Alžírsko - Alžír, Tunisko - Tunis, Libye - Tripolis, Egypt - Káhira. Kulturně i hospodářsky spojena Evropou. Obr.

Spojené království (též Anglie či Velká Británie) +44. Evropa. Spojené státy americké - USA - (stejně Kanada) +1. Severní Amerika. Srbsko. +381. Evropa Severní Afrika navíc zahrnuje také několik zámořských území ve vlastnictví Španělska a Portugalska. Země tohoto regionu jsou charakterizovány relativně velkými oblastmi. Téměř všechny státy v severní Africe majíširoký přístup ke Středomoří. Tato skutečnost hrála významnou roli v jejich rozvoji, což naznačovalo. SEVERNÍ AFRIKA · ZEMĚ: Maroko ( Rabat), Alžírsko (Alžír), Tunisko (Tunis), Libye ( Tripolis), Egypt ( Káhira) · HISTORIE: - osady 4000 př. n. l. - římské, arabské a turecké kolonizace - 19. stol. - Španělé, Francouzi, Britové - kromě Západní Sahary jsou dnes všechny nezávislé; Západní Sahara je okupována Maroke Všechny státní vlajky a informace o státech dle kontinentů, ve kterých se nachází

Světadíly a státy - Afrik

Nepokoje obcházející země Severní Afriky se zcela jistě stanou nejen zátěžovým testem současného azylového systému EU, ale také zkouškou solidarity členských států. Na druhou stranu může vzniklá situace tak trochu paradoxně pomoci k vytvoření dlouhodobější strategie imigrační politiky unie v této oblasti Které státy patří do Severní a Jižní Ameriky? Jaké státy leží v Americe? Můžete se také podívat na státy v dalších kontinentech ( Afrika , Asie , Austrálie a Oceánie , Evropa ) nebo na hlavní města států či Jednotlivé státy USA Speciál obsahuje INTERAKTIVNÍ MAPU Afriky, ve které naleznete stručný přehled nejzávažnějších problémů každé africké země, a také základní údaje o ní. Stačí myší kliknout na stát, který Vás zajímá. Dole pod mapou si můžete kliknout na články vydané na Aktuálně.cz, které souvisí s danou zemí Severní Amerika - 196 států, str. 13. Hlavní stránka Státy podle rozlohy Státy podle počtu obyvatel Hlavní města. Letem.cz > Státy online. Státy podle světadílu. Všechny státy 196; Afrika 54; Asie 47; Austrálie a Oceánie 16; Afrika. Rozloha: 1 267 000 km².

Zeměpis na ZŠ Dambořice - Severní Afrik

Státy v severní Africe mají arabské většiny. Afrika je domovem celé škály různých náboženských skupin. Křesťanství a islám jsou výrazně zastoupeny v mnoha zemích, zatímco další země si udržují regionálně jedinečné kmenové zvyky a obyčeje. Jazyk Baar V.: Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství, NČGS, Praha 2003, kap. Severní Afrika, str. 68-7 Dějiny odívání: Severní Afrika 2007, Jana Jiroušková Kniha přehledným způsobem zachycuje způsob oblékání na území tří severoafrických států, které Arabové nazývají Maghreb a v současnosti je obýváno Araby a Berbery Afrika Státy severní Afriky (1 . 7 Státy Afriky V osmisměrce je schováno 17 názvů afrických států. Hledané státy jsou zvýrazněny na přiložené mapce - vašim úkolem je najít všechny státy v osmisměrce tak, aby vám ze zbylých písmen vyšla tajenka. Tajenkou je název dalšího afrického státu

Afrika :: Zeměpis.e

 1. Tunisko - základní údaje. Severní Afrika - Tunis a Tunisko - Rozloha a populace asi jako my - Lidé v Tunisku - Měna - Vízová povinnost do Tuniska už není - Politická situace - Časové pásmo - Svátky. Severní Afrika. Severozápadní části Afriky se říká Maghreb. Do Maghrebu patří Maroko, Alžír a Tunisko a vládne mu pohoří Atlas
 2. Nejzranitelnější země na světě. Na Čad tvrdě dopadají klimatické změny. Severní část země okupuje poušť, pod ní leží polosuchý pás Sahelu a většina obyvatel žije v úrodné savaně u Čadského jezera. Zhruba od poloviny 20. století v zemi klesá počet srážek, zatímco průměrná teplota se zvyšuje
 3. Ekosystém Společenstvo rostlin a živočichů žijící v určitém prostředí. Mohou být různě velké: kapka vody, les, vegetační oblast. Největším ekosystémem je naše planeta Země. Tu můžeme rozdělit na jednotlivé přírodní krajiny (vegetační pásy, oblasti). Jejich rozšíření je závislé na přírodníc

Ekonomika Afriky - Afrikaonline

MMF také zmiňuje velký pokrok, který země v regionu Středního východu a severní Afriky v posledních měsících zaznamenaly, zejména ve fiskální politice. Prakticky všechny zmíněné státy začaly racionalizovat vládní výdaje, obzvláště pak na nákladné státní podpůrné programy na těžbu ropy , plynu a výrobu. Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. Dobrý den, na Kapverdských ostrovech je aktivní přenos viru Zika a pokud jde o tuto nemoc, je zde nejhorší situace na celém africkém kontinentu. Pokud však nečekáte potomka ani jej do půl roku po návratu neplánujete, není důvod k zásadním obavám.. Světadíly a státy Úvod » Afrika. Afrika. Afrika Rozloha 30 221 532 km² Počet obyvatel 1 070 096 000 Počet států 55 Regiony:Jižní Afrika, Severní Afrika, Západní Afrika, Střední Afrika, Východní Afrika. Jižní Afrika je region v jižní části kontinentu Afrika. Patří do ní tyto země: Angola Počet obyvatel 17 024 000 Severní Afrika: země - Zeměpisný kvíz: Seterra je bezplatný zeměpisný kvíz, díky kterému se naučíte poznávat země, města a jiná zeměpisná místa po celém svět ARABSKÁ SEVERNÍ AFRIKA Státy ležící při pobřeží Středozemního moře Tunisko - hl.m. Tunis - rozvinuté hospodářství založené na těžbě ropy a.

Severní Afrika I. - Afrikaonline.c

Boje v Severní Africe 1940 - 43 Úvod. Začátek bojů v severní Africe můžeme stanovit na 13.září 1940, to je den, kdy italská vojska překročila Egyptské hranice ve svém pokusu dobýt Suezský průplav. Konec bojů je 13.května 1943 v Tunisu kdy vojska Osy kapitulovala MSV, Trhy • Afrika, Indie, Japonsko, Latinská Amerika, Peru, Spojené státy americké, Export, Mezinárodní obchod Teritoriální kulatý stůl - Severní a Subsaharská Afrika Akce , MSV • Afrika , Export , Mezinárodní obcho omývána - ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem a severu Severním ledovým s Jižní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav) náležící ostrovy - především na severu - Grónsko (náleží Dánsku) součástí je oblast Střední Ameriky (ne tak rozvinutá jako sever) Povrch horizontálně velice členitý s řadou zálivů, poloostrovů.

www.zemepis.estranky.cz - Afrika - Informace Afrik

V severní části Casablanky je v plánu výstavba městečka Zenata, prvního eko-smart city v Africe pro 8000 rodin, s optimistickým datem dokončení roku 2023. Spotřeba elektrické energie bude kryta z obnovitelných zdrojů a pohodlí života budou zajišťovat řešení pro chytrá města Počet otázek: 69. KVÍZOVÉ OTÁZKY VČETNĚ OKAMŽITÝCH ODPOVĚDÍ PRO ZLEPŠENÍ ZNALOSTÍ O HISTORII - prozatím jen té české. Znalostní úrovně: 1 = základní, 3 = nadprůměrná, 5 = specializovaná např. z VŠ. TEST/KVÍZ JE VHODNÝ I JAKO UČÍCÍ NÁSTROJ - správná odpověď se zobrazí po vyhodnocení i bez nutnosti zadat. Afrika (218) Severní a východní Afrika (114) Západní Afrika (29) Jižní a střední Afrika (75) Ascension (5) Basutsko (1) Britská Jihoafrická společnost (Rhodesie) (1) Britská střední Afrika (1) Britské Bečuánsko (1) Čad (1) Gabon (3) Jihoafrické státy / Mys Dobré naděje (26) Jihoafrické státy / Natal (2) Jihoafrické.

Sicílií na kole | CK KudrnaPPT - GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 PowerPointBosnou s krosnou | CK KudrnaKorutany | CK KudrnaGrónská vlajka | Statnivlajky