Home

Matrika Praha 2

Webové stránky Úřadu městské části Praha 2. Váš kontakt s úřadem na jednom místě. Informační portál městské části Prahy 2. Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad Zpět Matrika On-line objednání Zarezervujte si čas, který Vám vyhovuje Nabytí státního občanství ČR v souvislosti s určením otcovství Prohlášení o nabytí státního občanství ČR (podle § 33 zákona o státním občanství) Prohlášení o nabytí státního občanství ČR (podle § 36 zákona o státním občanství) Uzavření manželství Vydání duplikátu. Matrika úmrtí pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), 1. patro, kancelář č. 107. návštěvní hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17:30 matrikářka: Andrea Hubalová; Úmrtí rodinného příslušník Agendu matriky úmrtí vyřizuje Andrea Hubalová, 1. poschodí - místnost č. 107 tel.: 236 044 125 e-mail: andrea.hubalova@praha2.cz. Centrální podatelna náměstí Míru 600/20, Praha 2. Úřední hodiny: po, st 8:00-17:30 út, čt 7:30-16:00 pá 7:30-13:3

MČ Praha 2: Oddělení matri

Jindřiška Wurmová

Oddělení matrik vede evidenci narození, civilních i církevních sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí osob na území této městské části, spravuje matriční knihy farních úřadů vedených pro území Prahy do 31.12.1949, vojenské matriky a matriky Židovské náboženské obce z téhož období, ze kterých lze žádat. Oddělení služeb veřejnosti a informací zajišťuje pro občany městské části Praha 9 agendu matrik, t.j. zápisy do matrik narození, sňatků a úmrtí, včetně vydávání matričních dokladů a provádění svatebních obřadů, vydávání osvědčení o státním občanství a přijímání žádostí o udělení státního občanství, vedení správního řízení o změně.

Úřad městské části Praha 6 - Oddělení matrik a státního občanství. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE. Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových. Hledání matrika Praha 2 Podhledová bodová svítidla. Služby, Greenlux-shop; OES s.r.o., Mikulášské náměstí 2/630, 326 00 Plzeň-Východní Předměst í - Lisovaný.

Úřad MČ: Oddělení matrik - Praha

MČ Praha 2: Oddělení matrik - Matrika narozen

administrativní pracovnice (2) administrativní pracovník (1) administrativní pracovník +sekretářka (1) archivář (2) asistent (1) asistentka (10) dispečer - řidič sil. mot. vozidel (1) ekonom (16) ekonom-fakturant (1) ekonom-kontrolor (1) fakturant (1) inspektor kontroly čistoty a pořádku (5) interní auditor (řízen starostou. Městská část Praha 8 Zenklova 1/35 180 00 Praha 8 - Libeň Ústředna: 222 805 111 Fax: 222 805 670 E-mail: posta@praha8.cz E-P: e-podatelna@praha8.cz Datová schránka: g5ybpd2 IČ: 0006379 ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Ústředna: 267 093 111 Epodatelna: posta@praha10.cz IČ: 00063941 Datová schránka: irnb7wg. Hodiny pro veřejnos Odbor matrik a státního občanství. Bc. Iva Bartoňová. vedoucí odboru. iva.bartonova@praha5.cz. 257000533. Adresa: Štefánikova 13-15, Praha 5. Odbor zajišťuje výkon správy a vedení matrik - matriky narození, matriky manželství, matriky úmrtí a agendy státního občanství, změny jmen a příjmení. Provádí vidimaci a.

Potvrzení o trvalém pobytu - potvrzení o pobytu english

Hledání matrika Praha 2 Vyhlášení Floristické soutěže Polabský motýl 2017. 29.03.2017 Svaz květinářů a floristů České republiky. Ve středu 22. 3. 2017 se v rámci 46. ročníku výstavy zeleně, mechanizace, pěstitelství, květin, ekologie a zpracování výpěstků se uskutečnila soutěž Zemědělec 2017 na Výstavišti. [perex] Oddělení matrik (OM) vede matriky (rodnou, sňatkovou a úmrtní), vykonává v nich zápisy, vydává výpisy a zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně. Matrika také sepisuje zápisy o určení otcovství , přijímá dotazníky k uzavření manželství, povoluje změny příjmení po rozvodu a přijímá oznámení o přijetí příjmení po rozvodu Matriky a státní občanství. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit: Úřad městské části Praha 2, vstup z Jugoslávské 20 nebo z nám. Míru 20, 1. patro, oddělení matrik návštěvní hodiny: pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30. matrika narození - telefon 236 044 / 127, 128, 131, 37 Úřad městské části Praha 2, vstup z Jugoslávské 20 nebo z nám. Míru 20, 1. patro, oddělení matrik návštěvní hodiny: pondělí a středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30. matrika narození - telefon 236 044 / 127, 128, 131, 374 matrika manželství - telefon 236 044 121 matrika úmrtí - telefon 236 044 125, 37 Městská část Praha 2. Vyhledání kontaktu Odbory ÚMČ Praha 2 Tajemník ÚMČ Starostka Zástupkyně starostky pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit Zástupce starostky pro oblast výstavby a územního rozvoje, životního prostředí a dopravy Zástupkyně starostky pro oblast sociální, zdravotní a bytové politiky Neuvolněná členka RMČ pro oblast kultury.

Matrika - Praha 2 pro občana - Portál občana - MČ Praha

Hledání v databázi. Databáze informací - soupis archivních matrik ČR s doplňujícími informacemi využitelnými genealogy. Podrobné informace o cílovém stavu a záměru obsahu databáze naleznete na stránce o obsahu projektu. Jsou k dispozici dva typy vyhledávání: - prohledávání databáze obcí s uloženými informacemi jako. Archiv Univerzity Karlovy v Praze. Ve zpřístupněných fondech nalezneme projekt s názvem Studenti pražských univerzit 1882-1939. Zde jsou digitalizovány matriky doktorů české a německé univerzity z let 1882-1939. Kniha je opatřena jmenným rejstříkem pro vyhledání osoby

Úřad MČ: Oddělení matrik - Matrika úmrt

 1. Matrika a státní občanství 163 00 Praha - Řepy. Telefon: +420 234 683 111 +420 235 300 005. Fax: +420 235 300 129. E-mail: podatelna@praha17.cz. ID datové schránky: 4mnbvza. Odkazy. Kontakty detašovaných pracovišť.
 2. Právě vyšlo nové číslo našeho odborného časopisu - STŘEDOČESKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ 2/2020, roč. 46. Státní oblastní archiv v Praze | 18.05.2021. Omezení provozu. Uzavření kutnohorského archivu pro veřejnost. Archiv je v souvislosti s rekonstrukcí archivní budovy zcela uzavřen pro veřejnost od 13. dubna 2020. Délku.
 3. Matrika Úřadu městské části Praha 18 vyřizuje záležitosti týkající se matriční agendy (sňatky, úmrtí, narození, změny jména a příjmení, státní občanství) a další záležitosti, které spadají do matriční agendy. Tuto agendu vykonává pro občany Letňan, Čakovic, Miškovic a Třeboradic
 4. Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství
 5. Termíny oddávacích dnů v Pavilonu s matrikou městské části Prahy 2 pro rok 2021. Rezervace termínu. Termín obřadu je nutné závazně rezervovat na matrice Městské části Praha 2 na tel. čísle 236044121 a pak také v Pavilonu Grébovka na tel. čísle 725 000 334. Leden: Pá 8.1. Pá 22.1. Únor: Pá 5.2. Pá 19.2

každá část Prahy vypisuje své vlastní svatební termíny, podívejte se tedy prosím na web příslušné matriky. Každá matrika má i seznam míst, kde standardně oddává. Doporučila bych tedy vybrat místo hostiny a pak kontaktovat matriku a zeptat se na jejich termíny a obřadní místa Případně lze žádost podat přímo na oddělení zvláštní matrika, odboru matrika Úřadu městské části Brno-střed, pracoviště Husova 3, 2. patro, úřední hodiny: pondělí a středa 8.00-17.00 hodin. Výše poplatku při iniciaci úkonu provedené elektronicky---- Vítejte na stránkách projektu Genea. Naleznete zde pomoc genealogům - rodopiscům, databázi soupisu (seznamu) matrik archivů ČR, praktické informace, odkazy a další. Databáze soupisu matrik se postupně rozšiřuje, aktuální stav naleznete na této stránce!Podpořte genealogickou komunitu v ČR - vlastní účastí na projektu nebo alespoň symbolickou podporou

Josef Růžička (teolog) – Wikipedie

Vydání duplikátu matričního dokladu - MČ Praha

(2) Matriční doklad, který má být vydán ze zápisu v matriční knize uložené v Archivu hlavního města Prahy, Národním archivu nebo ve Vojenském historickém archivu, vystaví Úřad městské části Praha 1 Kontaktní pracoviště Úřadu práce pro Prahu 10 změní adresu. 22. 7. 2021. Od pondělí 2. srpna 2021 budou zaměstnanci Kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR pro Prahu 10 poskytovat klientům služby na nové adrese Vzhledem k aktuální epidemické situaci, nově přijatým krizovým opatřením a v souladu s příslušným usnesením Vlády ČR upravuje Úřad městské části Praha 8 úřední hodiny pro veřejnost na 2 dny v týdnu. Úřední hodiny pro veřejnost POUZE: pondělí a středa: 08.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. (platné od 2.12.2020 Praha 7 \ Potřebuji zařídit \ Matrika \ Vydání úmrtního listu Vydání úmrtního listu O úmrtní list mohou žádat členové rodiny (manžel/ka, sourozenci, rodiče, děti, prarodiče a vnuci) a další oprávněné osoby podle zákona. Úmrtní list vystavuje úřad pověřený vedením matrik, v jehož obvodu osoba zemřela

MČ Praha 2: Úvodní stran

Jan Buchar – Wikipedie

Archiv hlavního města Prah

Úřad městské části Praha 17 Žalanského 291/12b 163 00 Praha - Řepy. Telefon: +420 234 683 111 +420 235 300 005. Fax: +420 235 300 129. E-mail: podatelna@praha17.cz. ID datové schránky: 4mnbvz Aktuální katalog firem odpovídající výrazu matriky Hlavní město Praha matriky v regionu Hlavní město Praha - Najisto.cz Pravděpodobně máte vypnutou podporu Javascriptu, pro lepší prožitek z prohlížení Najista jej doporučujeme zapnout Matrika. Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 2020 11. 01. 2021 110 kB Stáhnout Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku 11. 01. 2021 Přemyslovská 2, 130 00 Praha 3 matrika praha 2 k čemu jod tak to ma bejt těhotenství i když jsem dostala menstruaci co dělat když spadne mobil do vody pc jako nas kde je práce slipknot praha. 903 09 50 Energy Champions - třídění odpadu online hra Dětský web věnovaný třídění odpadu a jeho recyklaci. Čekají vás HRY, OMALOVÁNKY a zajímavé informace.

Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikací Platnost stránky vypršela Pokračovat v práci s aplikac

Úřad MČ Praha 8: Oddělení matriky - Oddělení matriky Matrika narození. pracoviště: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 (vchod také z ulice Jugoslávská 20), 1. patro, kanceláře č.110-112 návštěvní hodiny pro veřejnost: pondělí a středa 8:00-12:00 13:00-17:30 Pracovnice matriky narození mají agendu rozdělenu podle počátečních písmen rodného příjmení občanů Free matrika praha 4 for Android. 1 matrika praha 4 products found ; Bezplatná telefonní linka. Lhůta pro vyřízení žádosti o udělení státního občanství Ministerstvem vnitra se prodlužuje z 90 dnů na 180 dnů ode dne, kdy byla žádost Ministerstvu vnitra doručena. Očkovací centrum Praha 4 ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10 Ústředna: 267 093 111 Epodatelna: posta@praha10.cz IČ: 00063941 Datová schránka: irnb7wg. Hodiny pro veřejnos Oficiální stránky Městské části Praha 22 +420 271 071 812 (podatelna) info@domenaobce.cz. Praha 22. Praha 22 +420 271 071 812 (podatelna) podatelna@praha22.cz. RSS Seniori. CZ.

MČ Praha 8: Akce městské části - Dětský den

Státní oblastní archiv v Praz

 1. Na matrice manželství úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno. V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na: Odbor občansko-správní -> oddělení matriky ->. Matrika manželství: Jméno a funkce. Pracoviště a místnost. E-mail a telefon. Vizitka. Dvořáková Jana
 2. Ministerstvo vnitra může z důvodů hodných zvláštního zřetele poplatek snížit až na částku 500 Kč, v případě nezletilého dítěte a azylanta až na 100 Kč. Správní poplatek se hradí pouze v případě kladného vyřízení žádosti, tj. v případě vydání Listiny o udělení státního občanství České republiky.
 3. předseda Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21 předseda Komise životního prostředí zastupitel MČ Praha 21 člen Komise Zdravé městské části a místní Agendy 21; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript
 4. Dostavte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybraná lokalita k uzavření manželství přísluší. V případě, že chcete manželství uzavřít v Nymburce, dostavte se na Městský úřad Nymburk- matrika, budova C U Staré sladovny 390. 3. poschodí č. dveří 414 Úřední hodiny: pondělí: 8.00 - 17.30
 5. Matrika Praha 22 - Uhříněves. Fórum Místo svatby. 1. srp 2016 17 1 7. To je divny, ze by se rozhodli, ze v cele oblasti proste 2 mesice svatby nebudou... Zkus se podivat na internet v te oblasti, kde se treba delaji svatby a zkus se zeptat tam, jestli ti to tam potvrdi, tak je to asi tak, ale racionalne mi to prijde jako nesmysl, nebo.
 6. Záleží na přání. Využijí se historické interiéry radnice, prostor před radnicí i přilehlý park. Matrika Praha 2: Kancelář na Náměstí Míru 20, 1.patro, kancelář č. 109. Telefon: 236 044 121. Email: tenkratovai@p2.mepnet.cz. Úřední hodiny: P,S 8-12 a 13-17:30

Po dalším roce předkládá VÚA ověřenou verzi databáze příslušníku čs.vojenských jednotek v zahraničí za 2.sv.války.Databáze obsahuje údaje k 88984 osobám a zachycuje stav k 1.2.2013.Doplňování a ověřování údajů v databázi bude probíhat i v roce 2013.Uvítáme i připomínky z řad veřejnosti Matrika. Šimková Nikola tel. 284 028 148 nikola.simkova@letnany.cz. matrikářka. Blažková Monika tel. 284 028 130 blazkova@letnany.cz. matrikářka . Oddělení matrik. Oddělení matrik Úřadu m. č. Praha 18 vyřizuje záležitostí týkající se matriční agendy (sňatky, úmrtí, narození, změny jména a příjmení, státní občanství) a další záležitosti, které spadají. Jak hledat v živých matrikách. Při hledání svých předků mohou mnozí badatelé na první překážku nečekaně narazit už na samém začátku pátrání. V případě, že nemáte všechny potřebné informace o svých předcích z období po roce 1900, budete totiž chtě nechtě muset zavítat na matriku

matriky v regionu Praha 2 - Najisto

Správní poplatky. povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost - 1 000 Kč. uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky - 3 000 Kč. uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky - 2. Objednat se klient může na veškeré agendy (činnosti) vyřizované Správním odborem na pracovištích Podskalská 19, Praha 2 a Karlštejnská 259, Černošice a Živnostenským úřadem pracoviště Podskalská 19, Praha 2. Výčet činností, na které se lze objednat, naleznete přímo v objednávkovém systému nebo v popisu. Re: Středočeský kraj :: SOA Praha. V uplynulých týdnech jsme postupně zveřejnili digitalizované matriky katolických farností Hudlice, Tetín, Tmaň, Velíz a Žebrák. Dále byly digitalizovány a zveřejněny tyto přírůstky do naší sbírky matrik: Cítov 19, Kadlín 11, Mělník 50, Oráčov 30 (nejstarší matrika této. Hledám potomky Josefa Samce nar.6.1.1898 v Soběšicích č.3 , zemřel v květnu 1945 při osvobozování Prahy , bydlel v Praze - Bubeneč č.396 . Oženil se s Annou Buškovou nar.31.8.1902 v Dejvicích č.148 , pak bydleli v Bubenči 396 , po svatbě 24.4.1921 se narodila dcera Libuše Samcová

Matrika: Praha 1

 1. 01.01. 2021 Bankovní účty finančních úřadů pro placení daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně z převodu nemovitostí a paušální daně a paušálních veřejných pojistnýc
 2. Oddělení matriky je kontaktním místem pro občany, kteří potřebují matriční doklady, tzn. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy a jejich duplikáty, pro snoubence, kteří chtějí uzavřít manželství, pro občany, kteří uvažují o změně jména či příjmení, navrací se k předchozímu příjmení po rozvodu, určují otcovství, žádají o zápis matričních.
 3. 110 00 Praha 1 tel.: +420 273 193 111 e-mail: sekretariat@cak.cz. Pobočka ČAK Brno - Kleinův palác Nám. Svobody 84/15 602 00 Brno tel.: +420 513 030 111 MATRIKA. Zápis, změny; Přerušení, pozastavení.
 4. PEGAS CZ s.r.o. Kateřinská 13 Praha 2, 120 00 +(420) 800 176 423 +(420) 224 942 048; pegas@pegascz.com; Pondělí - Pátek: 08:00 - 17:00 Sobota - Neděle: 10:00 - 15:0
 5. Ověřené firmy na matrika Slaný, okr. Kladno. Vše máte zdarma. Vložte poptávku a získáte cenové nabídky firem z Slaný, okr. Kladno. Seženeme Vám kvalitního řemeslníka na matrika z 1489 prověřených firem s 3204 referencemi
 6. Rekord Bull Sraz 2021, který se koná 21. srpna v Centrálním parku Prahy 13. více Koncert pro park - nejlepší tečka za prázdninami Maraton skvělé muziky pro všechny generace odstartuje v Centrálním parku v úterý 31. srpna ve 13.00. víc

Odbor matrik Archives - Praha

Nezveřejněné svazky: Kraj 06 Řazeno dle jména. Reg. číslo druh Krycí jm. Jméno a příjmení Datum nar. 06-31319 A Myslivec Abel František 3.6.1941 06-14768 TS Výjezdář Abrahám Jiří 31.8.1945 06-09998 A Slávek Adamčík Jaroslav 17.5.1923 06-29528 A Richard Adámek František 3.10.1925 06-29345 A David Adámek Ivo 24.4.1930 06-09820 PB Marie Adámeková Marie 19.6.1902 06. ÚMČ Praha 21 přijme referenta/referentku interního auditu ÚMČ Praha 21 Zákaz koupání a rybolovu v rybníku V Rohožníku a Lítožnice a v Říčanském potoce 100 let samostatné obce Újezd Informace ze zasedání Rady - červen 2021 Tornádo 2021 Masarykova základní škola Praha 9 - Újezd nad Lesy přijme od 1. 9

Oddělení služeb, informací a matrik Městská část Praha

Doporučení týkající se testování na COVID-19 při příjmu na Gynekologicko-porodnickou kliniku 1.LF UK a VFN v Praze. 12.3.2021. Informace k testování pro pacientky a jejich doprovod při příjmu na Gynekologicko-porodnickou kliniku ZDE Budínova 67/2, Praha 8 - Libeň, 180 81. Ústředna: +420 26608 1111. Výjimeční lidé, výjimečná pracoviště. Přihlášení / Můj účet. Potřebuji řešit Nejčastěji hledáte. Městská čás Matriční doklad - úmrtní list vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, zemřela. Matriční úřad zašle prvopis úmrtního listu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti

Úřad městské části Praha 6 - Oddělení matrik a státního

Matrika Praha 22 - Uhříněves. Fórum Místo svatby. 1. srp 2016 17 1 7. To je divny, ze by se rozhodli, ze v cele oblasti proste 2 mesice svatby nebudou... Zkus se podivat na internet v te oblasti, kde se treba delaji svatby a zkus se zeptat tam, jestli ti to tam potvrdi, tak je to asi tak, ale racionalne mi to prijde jako nesmysl, nebo. Městský úřad Šumperknám. Míru 1787 01 Šumperk Úřední hodiny telefon: 583 388 111fax: 583 214 188podatelna: posta@sumperk.czdatová schránka: 8bqb4g

SpK - Sdružení pro Krompach zJednodenní výlety, cestování výlety do zahraničíPropan butan cena za kg | propan je nasycený uhlovodík

Zápis rozvodu manželství provádí český matriční úřad, v jehož správním obvodu bylo manželství uzavřeno. Jde-li o rozvod manželství uzavřeného v cizině a následně zaregistrovaného v ČR zvláštní matrikou v Brně, bude uznání rozvodu posuzovat zvláštní matrika.Žádost o zápis rozvodu manželství, o němž rozhodl rozsudkem nizozemský soud, lze podat i. ÚMČ Praha 15 - Odbor stavební. 15.7.2021. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích: NN3491, U břehu, V Nové Hostivaři, Zápotoční [PDF, 182 kB] ÚMČ Praha 15 - Odbor dopravy. 14.7.2021 Nebyla jsem sice na Praze 6, ale termín jsem si registrovala jenom telefonicky (z místa obřadu jsem potvrzení měla, dokonce to po mě matrika vyžadovala). Nenapadlo by mě chtít potvrzení i po matrice. Dotazník k uzavření manželství jsem pak vyplňovala klasicky těsně před uplynutím lhůty k odevzdání měsíc před svatbou