Home

Kurz robotiky pro učitele

Základy robotiky pro školy. Cílem tohoto programu je seznámit účastníky s možnostmi využití robotiky pro výuku a při výuce ve školách, a to nejen v technických oborech při výuce zmíněných témat jako takových, ale i s jejich využitím v jiných oborech jako výukového prostředku. Malé kurzy robotiky a Io RoboAkademie v kostce. přednáška / dílna / výměna zkušeností. 8 hodin po 45 minutách. 25. 5., 9.30 - 16, Praha. cena 2 350 Kč (akreditováno jako DVPP pod názvem Roboakademie pro pedagy volného času, učitele 1.stupně, učitelé 2. stupně ZŠ, učitele MŠ.) Chci na kurz 25. 5 Kurzy; mBot - seminář nejen pro učitele PROSIT mBot - seminář nejen pro učitele PROSIT. Seminář je určen pedagogům nejen ze škol zapojených v projektu PROSIT, ale i dalším, kteří se chtějí dozvědět něco o využití robotické stavebnice mBot ve výuce. V Centru robotiky jsem byl se vším spokojený

Kurzy Dalšího vzdělávání pedagogických pracovník

Během celé akce se budeme řídit platnými epidemiologickými nařízeními. Občerstvení (coffee break, obědy, nápoje) zajišťuje Centrum robotiky. Letní dílna je zdarma, přihlášený účastník má povinnost zúčastnit se celé akce. Dopravu, ubytování si účastník hradí sám. Pro tuto akci máme zažádáno MŠMT o akreditaci Registrace . Studujte zdarma v našich on-line kurzech pro učitele, lektory, ale i rodiče a zájemce z řad veřejnosti. V rámci projektu iMyšlení vznikly dva masivní otevřené on-line kurzy (MOOC), ve kterých můžete načerpat základní informace o změnách ve výuce informatiky a školní robotice

RoboAkademie - jednodenní kurz výukové robotiky - Komunikace2

Studujte zdarma v našich on-line kurzech pro učitele, lektory, ale i rodiče a zájemce z řad veřejnosti. V rámci projektu iMyšlení vznikly dva masivní otevřené on-line kurzy (MOOC), ve kterých můžete načerpat základní informace o změnách ve výuce informatiky a školní robotice. Jako první otevíráme dne 3. února 2020. Tématické celky výuky robotiky a NC-řízení Modul PRO (24+16) Úvod do programování robotů Ny (6+4) Základní pojmy robotiky Robotické stavebnice Seznámení s robotickým systémem LEGO Možnosti programování robotického Lega CAD systém Lego Digital Designer Stavba a modelování robota - cvičení 1 Grafické programování Kh (6+4

MOOC kurzy projektu PRIM takto odstraňují překážky pro vzdělávání učitelů, jak těch, kteří se na tuto profesi teprve připravují, tak stávajících. Snad každý dnes už ví, že celoživotní učení se stává nutnou podmínkou úspěchu. Takže, s chutí do práce! Sejdeme se na Eduskopu. Úvod do školní robotiky | pozvánk Kurzy robotiky. V průběhu března až října 2013 proběhly podle plánu postupně 3 moduly robotických kurzů: Kurzy pro učitele. Cílem je rozvoj kompetencí učitelů v oblasti výuky s využitím robotických polytechnických stavebnic a číslicově řízených strojů. Realizace aktivity proběhne v úvodních měsících. Kurzy - Smart BIT. Akreditované kurzy. Pro učitele nabízíme jednodenní akreditované kurzy, které jsou zaměřené na automatizaci, robotiku, základy elektroniky a elektrotechniky. Na konci kurzu získá každý účastník certifikát. Chci se dozvědět více

Výuka robotiky s Lego Mindstorms. V tomto kurzu se seznámíte se stavebnicí Lego Mindstorms, která představuje ideální platformu pro učitele a žáky, kteří si rádi hrají a samotným hraním učí programovat a algoritmizovat jednoduché úkoly se svými žáky. Účastníci se naučí sestavit robota - seznámí se s obsahem. RoboAkademie - víkendový kurz výukové robotiky. Důkladné seznámení s robotickými hračkami a stavebnicemi jako interaktivní pomůckou pro rozvoj informatického myšlení. Akreditováno u MŠMT v systému DVPP. cena 2 750 Kč (akreditováno jako DVPP pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele MŠ a pedagogy volného času) Centrum robotiky se rozhodlo připravit pro učitele čtyřdenní program, během něhož se účastníci seznámili právě s těmito pojmy, takzvaná Letní dílna v Plzni se uskutečnila 26. až 29. července. Účastníky v Centru robotiky uvítala Martina Kupilíková, ředitelka Centra robotiky společně s primátorem města Plzně. Bořivoj Brdička: Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskopu. Aktuálně se spouštějí dva kurzy - Úvod do školní robotiky a Jak rozvíjet informatické myšlení. Autory obou jsou naši špičkoví odborníci, a to nejen vysokoškolští učitelé, ale i praktici ze středních a základních škol Zpoplatněny budou pouze akreditované prezenční kurzy pro učitele, jejichž cena bude 1 500 korun za jednodenní kurz a 6 500 korun za kurz tříměsíční. Jak ovšem dodává Soňa Baranová z FabLab Brno, díky akreditaci MŠMT mohou školy na kurzy čerpat finanční prostředky z fondů Evroé unie, konkrétně z Operačního.

Základy stavby a programování robotů pro učitele ZŠ a SŠ Charakteristika programu: Jde o kurz zaměřený na praktickou i teoretickou přípravu učitelů základních a středních škol. Účastníci si v kurzu se seznámí se základními obvody robotických a automatizačních systémů využívaných v praxi, jejich činností, oživením jednoduchých aplikací i naprogramování. Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: Učitel automatizace a robotiky. Pro pracovní pozici Učitel automatizace a robotiky nemáme aktuálně nabídky práce 11:00 - 12:30 praktická výuka. 12:30 - 13:30 oběd. 13:30 - 15:00 praktická výuka. 15:00 - 15:30 coffee break. 15:30 - 17:00 praktická výuka. V závislosti na počasí bude v úterý nebo ve středu výuka protažena do 19:00. Součástí budou outdoorové aktivity vhodné do výuky a společná večeře. čtvrtek. 9.00 - 10:30 praktická.

Výuka tak nemůže probíhat dle představ učitelů. Dalším problémem bývá začlenění do výuky. Nejčastějším a nejjednodušším prozatímním řešením bývá zřízení volnočasového kroužku, kam ale dochází pouze omezená skupina zájemců, nebo realizace povinně volitelného předmětu, který má ovšem často omezenou. Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: Učitel automatizace a robotiky, nejvyšší mzda. Pro pracovní pozici Učitel automatizace a robotiky nemáme aktuálně nabídky práce

Plzeňské Centrum robotiky spustilo přihlašování do zájmových kroužků. Zdroj fotografií: Centrum robotiky. Centrum robotiky, jež nabízí nejoblíbenější technické kroužky v Plzni, spustilo na konci července přihlašování do zájmových kroužků na školní rok 2021/2022.Volnočasové aktivity poskytuje se zaměřením na robotiku, techniku, přírodní vědy, elektroniku. V tomto kurzu prožijete robotí dobrodružství, ve kterém zjistíte, jak roboti přemýšlejí, jak s nimi spolupracovat a především, proč je to důležité. A třeba se potkáme i na robotím srazu! Tento kurz je zejména pro: učitele a lektory všech předmětů na všech úrovních vzdělávání, studenty učitelství

mBot - seminář nejen pro učitele PROSIT - Centrum robotik

 1. Jedná se o Základní kurz robotiky - robot ASURO (on-line kurz s workshopem), který vyvrcholí exkurzí do německého high-tech institutu pro letectví a kosmonautiku DLR v Mnichově. Aktivita je vhodná pro studenty středních škol, kteří mají zájem o technické obory a rádi si procvičují technické myšlení
 2. Parametry prostředí pro výuku Výuka robotiky na prvním stupni ZŠ je velmi specifická a bude se lišit podle použitého vybavení, zvolené učebny, velikosti skupin žáků, schopností a zkušeností žáků i dostupné projekční techniky. Než výuka robotiky začne, je zapotřebí ji dobře naplánovat. 1
 3. áři se účastníci naučí začlenit do výuky matematiky software GeoGebra. Je to dynamický matematický nástroj určený pro žáky, studenty a učitele, který nabízí velkou škálu možností pro řešení matematických úloh z geometrie i algebry
 4. Podmínky pro začlenění robotiky a NC-řízení do výuky v odborných předmětech . Příprava učitelů. Teorie robotiky Metodika výuky Praktická cvičení Technické zabezpečení výuky. Příprava robotických sad Zajištění programového vybavení Plánování výuky. Harmonogram výuky v třídách a skupinác
 5. Cílem kurzu je seznámit učitele základních škol s možnostmi zatraktivnění výuky pomocí robotiky. Po seznámení s vývojovým prostředím umožňující vývoj řídících aplikacích pomocí visuálního programování je pozornost přesunuta k vlastní stavbě a oživení demonstračních robotů

Letní dílna pro učitele 1

Kurzy pro Šablony. Druhý blok plynule navazuje na osvojené dovednosti z první části programu a aplikuje je v kontextu školní robotiky. Účastníci se dozví přínosy a principy školní robotiky a poznají různé robotické pomůcky, které se ve školách využívají Mám také zkušenosti s výukou dospělých, vyučoval jsem na pedagogické fakultě učitele z praxe, kteří si chtěli rozšířit aprobaci právě o informatiku. Několik let jsem také vedl kroužky výpočetní techniky pro děti od 8 do 15ti let a naučil se jak s nimi nejlépe pracovat a podpořit jejich zvídavost Robotika - základní seznámení. Cílem semináře je seznámit pedagogické pracovníky se základními prostředky vhodnými pro výuku robotiky. Přestože se nejedná o samostatný předmět, oblast robotiky by mohla být zahrnuta do předmětu Informační technologie, průřezově do matematiky a fyziky Od ledna 2017 připravujeme na Základní škole Pulická v Dobrušce (Pozor - změna místa konání!) zájmový kroužek robotiky pro žáky 6. až 9. tříd základních škol.Zveme proto žáky základních škol z Dobrušky a z okolních měst na zahajovací schůzku, která proběhne 23. ledna 2017 od 15.30 hodin.Počet míst je omezen kapacitou učebny a proto vyzýváme zájemce, aby.

ONLINE kurz - Úvod do školní robotik

Školení pro učitele. Rádi by jste vedli kroužky robotiky u vás na škole a nevíte jak? Základem je špičkový lektor, učitel. Aby se jím stal, je třeba, aby měl o obor zájem. Měl energii a čas se problematice věnovat. Zbytek se dá naučit. My Vás to naučíme. Rá di p ředáme zkuš enosti a know how 4. Informace pro podporu výuky. Dosažitelnost a přehlednost informací pro využití robotických sad ve výuce je pro učitele i žáky velmi důležitým kriteriem pro volbu typu stavebnice. Při volbě robotické sady jsem pozorně sledoval i toto hledisko

Přihlaste se do našich online kurzů - pro rodiče, učitelé

 1. V našem předchozím článku DVPP na začátku roku 2021 jsme se zmínili o nových akreditovaných kurzech, které jsme pro Vás na tento rok připravili. Dnes si povíme o jednom z našich nových kurzů, jenž se hned po uveřejnění termínu na našem webu setkal s velkým zájmem učitelů MŠ.Mluvíme o kurzu Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček
 2. Pro učitele. Ve spolupráci s Mendlovou univerzitou a Asociací aqauponických farem se můžete zúčastnit kurzu akreditovaného MŠMT pro učitele na téma aquaponie. Máte nápad na spolupráci? Chcete se podívat a popovídat si o možných využití naší farmy pro vzdělání Vašich studentů? Ozvěte se a společně něco vymyslíme
 3. Metodické centrum pro podporu polytechnického vzdělávání Vás srdečně zve na 2. setkání platformy Součástí setkání bude přednáška na téma Pozitivní a negativní vliv modrého světla na cirkadiánní rytmus lektora Hynka Medřického 16. června 2021 od 14:00 do 16:00 Budova Evroého domu Krajského úřadu Libereckého kraje nebo online na platformě Microsoft Teams.
 4. světové učebnice pro kurzy programu - pro některé až stovka amerických učebnic v knihovně. potřebné informační zdroje, digitální knihovny a elektronické knihy z celého světa. databázi výzkumných výsledků školy s přehledným hodnocením kateder i učitelů - hodí se při výběru oborů, předmětů, témat i učitel
 5. Ve dnech 26. - 29. 7. 2021 proběhl první ročník Letní dílny pro učitele v Centru robotiky. V pondělí při společném úvodu přivítala účastníky Martina Kupilíková, ředitelka Centra robotiky společně s primátorem města Plzně Martinem Baxou a vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Dagmar Škrlantovou
 6. Kurz pro učitele žáků všech věkových skupin se zaměřuje na klimatické změny a možnosti jejich monitoringu pomocí dálkového průzkumu Země. Cílem je přiblížit žákům téma astronomie včetně možných profesí, který s ním souvisí. Kurz začíná 24. února 2020. Schools Tune into Mar
 7. Skupinové kurzy pro učitele. Alternativu k individuálním kurzům tvoří skupinové kurzy. Ve skupině je 6 až 10 učitelů z Čech, nikdo jiný. I díky tomu je možné připravit skupinový kurz pro učitele přímo na míru, a to téměř kdykoli v průběhu roku. V porovnání s individuálními kurzy je výhodnější i výsledná cena

Online kurzy. Naší další aktivitou jsou online kurzy, které nabízíme nejen pro školy, ale také pro jednotlivé zájemce. Jsou jak pro děti, tak pro učitele či vedoucí kroužků, kteří by svým žákům chtěli ozvláštnit výuku. V kurzech se vždy pracuje s reálnými komponenty, žádné hraní si s elektronickými stavebnicemi Kurzy jsou věnované moderním technologiím a jsou vhodné pro učitele základních i středních škol. Každý účastník si najde to své. V prvním kurzu ICT ve vzdělávání a mezinárodních projektech se zaměříme na využívání online nástrojů, práci s tablety a chytrými telefony ve výuce i v projektování eLearningové kurzy v češtině V nynější době pracuje jako ředitelka Centra robotiky Správy informačních technologií města Plzně, kde se mimo jiné věnuje podpoře začleňování programování a robotiky do běžné výuky na základních školách v Plzni. Vstup do mezinárodního portálu pro učitele. Portál pro. V tomto semináři se seznámíte s Edisonem, programovatelným robotem, který je zábavným výukovým nástrojem pro výuku robotiky a algoritmizace ve školách a je navržen pro děti ve věku od 4 do 16 let. Seminář je sestaven z těchto témat: 1) Seznámení s robotem Edisonem - popis, ovládání, připojení k počítači (tabletu. ICT: Výuka robotiky s LEGO Education (8 hodin) 27. 08. 21 Rozvoj čtenářské gramotnosti v kostce pro učitele 2. stupně ZŠ (webinář) 14. 12. 21 ~ 15. 12. 21 Rozvoj matematické gramotnosti v kostce (webinář) 14. 12. 21.

Robotika - Kurzy - Metodika - Tématické plán

Výuka robotiky je dnes vlastně součástí polytechnického vzdělávání. V základních školách se při výuce využívají různé robotické hračky příručkou pro učitele a žákovskými pracovními listy. DOI: 10.5507/tvv.2020.006 Trendy ve vzdělávání 2020 47 . Obrázek 2 - Pracovní listy pro žáky ROTO z Vysočiny. Web kurzu Online přihlášení: Učitelství biologie pro SŠ - studium k rozšíření kvalifikace o další předmět: neomezeno: 01.02.2021: 6 455 Kč / semestr: 10: Web kurzu Online přihlášení: Učitelství biologie pro SŠ - studium ke zvýšení kvalifikace ze ZŠ na SŠ: neomezeno: 01.02.2021: 5 355 Kč / semestr: 10: Web kurzu.

Otevřené online kurzy pro učitele na Eduskop

Vzdělávací program vychází z potřeby obeznámit a zabezpečit učitele/lektory pro výuku programováni a robotiky, jak v kroužcích, tak v rámci vyučovacích hodin. Je realizován ve spolupráci se společností Intellectus s využitím poznatků z praxe MOOC: úvod do školní robotiky. Jaké jsou možnosti robotických stavebnic a školních robotů se dozvíte na on-line kurzu určeném pro učitele a lektory v základním vzdělávání. V tomto kurzu zjistíte, jak roboti přemýšlejí, jak s nimi spolupracovat a především, proč je to důležité..

KA01 - Kurz

Je vhodný pro zájmové i školní vzdělávání napříč předměty i stupni. Díky audio playbacku a autonomnímu rozhodování inspiruje k vyprávění příběhů a vymýšlení úkolů. Na jedno nabití vydrží 45 až 60 minut. Nadchne vás Ozobot Evo stejně jako učitele? Evo kreativně vašim žákům představí svět robotiky. Přijmeme učitele/učitelku na pozice Učitel informačních a komunikačních technologií. Kvalifikace: VŠ odpovídajícího zaměření, praxe a zkušenosti v oblastech počítačových sítí nebo programování vítána, vhodné i pro začínající učitele a absolventy VŠ. Náplň práce: výuka předmětů dle dohody, teorie a cvičen Materiály pro každé téma jsou rozděleny do tří základních částí a doplněny o další podpůrné materiály. Každá složka lekce je rozdělena na dílčí podsložky, které mají následující strukturu: 01_Pro_ucitele 02_Pro_zaky 03_Samostudium 04_Zdrojove_kody_prikladu 05_Zaverecny_projekt 06_Dalsi_materialy. 1. PRO UČITELE LEGO robotika Kurz je koncipován jako multioborový kurz pro děti ve věku 8 až 16 let. Děti pronikají hlavně do oborů mechanika, elektrotechnika a robotika. Lego® WeDo 2.0 stavebnice, se kterou pracujeme, je vybavena motorem a různými senzory, připojenými na řídící jednotku, kterou si budou děti samy programovat a tak ovládat.

Praktické úlohy procvičované v průběhu kurzu se mohou stát pro účastníky základem a inspirací pro tvorbu vlastních výukových a výchovných úloh, materiálů a pracovních listů. Akreditace MSMT-8573/2021-4-332. Obsah školen Výuka 3D tisku, laserů a robotiky. Brněnský FabLab spouští univerzitu digitálního řemesla pro učitele i student

V této práci byl vytvořen pracovní materiál pro výuku algoritmizace a robotiky s využitím Lego Mindstorms. Práce popisuje stavebnici Mindstorms a obsahuje materiály k výuce. V textu jsou poskytnuty pracovní listy ve verzích pro učitele a pro žáky doplněné o vzorová řešení úloh v podobě zdrojových kódů Kurzy němčiny pro děti, mládež, rodiny - Německo, Rakousko, Švýcarsko Kurzy němčiny pro dospělé - Německo a Rakousko Kurzy pro učitele - Německo a Rakousk

Kroužek programování pro děti. 80 likes. Kroužek programování v Brně pro děti od šesti let Dny pro veřejnost. Centrum robotiky se v duchu hesla Připravte se s námi na budoucnost snaží zpřístupnit svět digitálních technologií nejen žákům a pedagogům, ale dětem a dospělým z řad veřejnosti. Zkuste náš kroužek. KURZY ROBOTIKY, kontakt pro přihlášení ZDE WeDo LEGO robotika začátečníci: čtvrtek 16.00 - 17.00 Stavění LEGO robotů: čtvrtek 17.00 - 18.00 Organizuje: JeduEdu Sportovní aktivity v hale ZŠ AEROBIK, lektorka Adéla Petroušová, kontakt pro přihlášení Adelka-email(z)seznam.c KLOFÁČ, P. Badatelsky orientovaná výuka robotiky. In: Pedagogical Research on Information Technology . České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Kurzy - Smart BI

Kroužek robotiky na 2. stupni V rámci projektu probíhá i na 2.stupni kroužek robotiky (zatím jen pro 8. ročníky). Po seznámení se stavebnicemi Lego Mindstorms jsme si procvičovali nejdříve to, co jsme se naučili v hodinách informatiky Při rozšiřování nabídky o nové kurzy ICT jsme nezapomněli ani na učitele mateřských škol (popř. 1. stupně ZŠ) a vyplatilo se. Kurz Rozvoj informatického myšlení s využitím robotických hraček je věnován rozšiřování profesních kompetencí zejména učitelů MŠ v oblasti digitální gramotnosti a robotiky. A cílovou. Pro koho je kurz určen: Pro ty, které čeká práce s konkrétní značkou robotů. Nejsou nutné žádné předchozí zkušenosti. Je vhodné pokud uchazeč ovládá programování a má přehled o prvcích v průmyslové automatizaci. Ten můžete získat v kurzu Základy programování pro robotiku Třeba se nějaký rodič zapálí pro věc a zorganizuje na škole například kroužek základů robotiky. Můžeme předpokládat, že stejně tak, jako měli na trhu práce koncem 20.století otevřené dveře ti, kteří znali základy programování, mohou mít na trhu práce ve 21. století otevřené dveře ti, kteří budou znát. Kurz je určen pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázií, vychovatele, speciální pedagogy, psychology, asistenty pedagoga a vedoucí pedagogické pracovníky, kterým poskytne základní teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné k zavádění základních behaviorálně analytických postupů v práci s osobami s autismem

Výuka robotiky s Lego Mindstorms KCVJ

Dílna je vybavena PC technikou s instalovaným softwarem Eagle, Multisim, Proficad. Při práci s tímto softwarem se žáci naučí V druhém dílu konkrétního návrhu realizace hybridní výuky se autor zaměřuje na přípravu učitelů a jejich podporu při přípravě online vzdělávacího prostředí. Jak učit hybridně - část 2.: kurzy pro učitele a podpora online výuk Vícedenní kurzy pro učitele Třídenní kurz pro učitele Pokud hledáte možnost detailnějšího seznámení s programováním PLC, ať už proto, abyste mohli začít kroužek, chcete vyučovat programovatelné automaty ve vašich hodinách, nebo byste rádi načerpali inspiraci pro projekty Vašich studentů, třídenní školení.

RoboAkademie - víkendový kurz výukové robotiky - Komunikace2

Rovněž se věnuje přípravě učitelů informatiky pro SŠ. Ve volném čase vede kroužky programování na ZŠ. Je spoluautorem tří učebnic robotiky, jedné pro ZŠ a dvou pro SŠ učitelů ve výuce Konference se konala 22. a 23. listopadu 2018 v Grand Hotelu Litava v Berouně Úvod Od roku 2005 je Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) koordinátorem neformální partnerské sítě TTnet (Training of Trainers network). Tato síť odborníků (Partnerství pro vzdělávání učitelů odbornéh Je to pro nás ohromná motivace. Za pár týdnů budeme spouštět také víkendové workshopy robotiky a další programy pro děti, které se do kurzů třeba nestihly přihlásit. Kurzy se konají jednou týdně a trvají 75 minut. Není to pro děti na udržení pozornosti příliš? Silvie: K tomu nám pomohly ty pilotní kurzy. Tam se. Kurzy pro učitele Kurzy pro veřejnost. STEAM, tandemová výuka) spolupráce učitelů; Učitelé zapojení do tohoto projektu se aktivně vzdělávali a měli zájem o zvyšování svých kompetencí z hlediska jazykových i metodických, které vedly k zatraktivnění jejich vyučovacích hodin. dále na využití robotiky a STEM.

Lego WeDo pro žáky 1. stupně ZŠ Štěpán se seznamuje s humanoidním robotem Nao na kroužku Robotika pro nejmenší Předvánoční hodina kroužku Robotika pro nejmenší Exkurze v Centru robotiky pro žáky 2. stupně zaměřená na lidské tělo Na letním táboře Centra robotiky si chlapci vyrobili zařízení pro přenos informace Tento článek přináší výsledky kvalitativního šetření mezi učiteli základních škol reflektující jejich zkušenosti s implementací robotické učební pomůcky Ozobot do výuky[1]. Zaměřujeme se zde na důvody výběru této pomůcky, způsoby použití, problémy, které učitelé musí vyřešit, a výhody, které Ozobot přináší studentům ve vzdělávacím procesu Do naší nově vzniklé pobočky počítačové akademie itStep Praha (www.itstep.cz) hledáme vedoucího kroužku Lego robotiky pro děti od 9 - 15 let. Jedná se o pravidelnou dlouhodobou externí spolupráci dle vzájemné domluvy a možností. Kurzy probíhají 1x týdně vždy po 3 akademických hodinách

Plzeň: Letní dílna pro učitele v Centru robotiky Kurzy

Kurzy v Portugalsku :: Edutime: naučíme vás, jak naCharakteristika školy | Základní škola Komenského II Zlín

Blanka Kozáková: Burza nápadů pro učitele - jak podporovat aktivitu žáků ve škole v oblasti ICT. Bobřík informatiky 2010 - 8. až 11. listopadu. Kurz robotiky. Letní škola učitelů informatiky. Letní škola učitelů informatiky 2010. Letní škola učitelů informatiky 2013 Záleží na vyspělosti dítěte, ale doporučujeme spíše tábory pro starší, tedy 12-14 let. Obecně jsou tábory pro kategorii 7-11 let koncipovány pro děti na prvním stupni, děti po ukončené páté třídě se budou cítit lépe na táborech pro teenagery (12-14 let) Těch jsme od konce roku 2017 vytvořili celkem devět. Většina e-kurzů je určena učitelům, výjimkou je E-kurz hudební nauky pro žáky se SVP (přístup ke kurzu je možné si vyžádat na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Vlastní výuka bude provedena na základě již upravených učebních materiálů, opět bude probíhat po učebních skupinách o cca sedmi žácích. Proškoleno bude cca 20 žáků. Doplňková aktivita projektu je popularizace robotiky a technických oborů obecně mezi žáky základních škol • V rámci edukační robotiky jsou nejčastěji využívány produkty společnosti LEGO a výuka se zaměřuje na rozvoj konstrukčních schopností žáků, výuku algoritmizace a programování. třeba metodickou podporu učitelů pro výuku robotiky směřovat. 1 Úvod 5. Níže uvádíme cíle prováděného výzkumu a popis sběru.

Adaptační kurz pro žáky 6. tříd. První týden v září již tradičně proběhla v 6. třídách úvodní (seznamovací) část adaptačního kurzu, pokračování nás čeká ve 2. polovině října. Adaptační kurzy jsou určeny pro žáky nově vzniklých kolektivů kurz 8 učitelé 1. a 2. stupně 26. Kariérové poradenství pro učitele ZŠ seminář 16 učitelé 2. stupně 27. UP - cycling na podporu ochrany životního prostředí seminář a exkurze 8 učitelé 1. a 2. stupně 28. Nácvik sociálních dovedností pedagoga kurz 8 učitelé 1. a 2. stupně 29. Specifické poruchy učení, aneb Jak nejlép Programovatelný mini robot Ozobot Evo je úžasná robotická hračka. To, že je Ozobot schválený jako pomůcka pro výuku informatiky, z něj rozhodně nedělá nezáživnou technickou záležitost. Právě naopak - Ozobot Evo je pro každou lumpárnu! Ve startovací sadě určené pro učitele a lektory najdete kromě Ozobota Evo a příslušenství i příručku Educator Bot Camp se. 1 Místo jednoho z předmětů NTVY014, NTVY015, NTVY016, NTVY017 je možné si zapsat letní výcvikový kurz NTVY018 nebo zimní výcvikový kurz NTVY019. Tyto kurzy může student absolvovat kdykoli v průběhu studia. 2 Výuka anglického jazyka NJAZ070, NJAZ072 v rozsahu 0/2 v každém semestru je určena pro středně pokročilé a pokročilé Je připraven ke spolupráci s učiteli, uvědomuje si jejich poslání a dokáže diskutovat o specificích učitelské profese v 21. století. Navazující studium. Na bakalářský studijní program Informatika pro vzdělávání se sdruženým studiem, navazuje magisterský program Učitelství pro střední škol Cílem kurzu je zisk jak informatických, tak didaktických vedení výuky informatiky. Modul školení učitelů MŠ, představující edukační materiály pro děti zMŠ. 0 Vytvořený masivní online kurz pro seznámení s informatickým myšlením a pro základy robotiky, určené veřejnosti