Home

Očekávaný výnos dluhopisového investora:

Očekávaný výnos dluhopisového investora: (Více správných odpovědí) 7.1 základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona. zobrazit otázky skrýt otázky testovat Od té doby činil jeho průměrný roční výnos 5,93 %. Očištěno o inflaci dosahoval reálný výnos tohoto fondu 3,35 %. Použijeme-li tuto hodnotu jako očekávaný výnos, pak od portfolia složeného z 50 % akcií a 50 % dluhopisů můžeme očekávat reálnou návratnost 4,68 % Investiční plán v sobě neobsahuje identifikaci právních rizik či stanovení domácího nebo zahraničního obchodníka s cennými papíry. Investor řeší základní investiční trojúhelník: výnos - riziko - likvidita. POLÁCH, J. Reálné a finanční investice. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-436-. str. 252 Rizikový profil investora (očekávaný výnos, přípustná ztráta, investiční horizont apod.) se uplatňuje i v případě investic do dluhopisových instrumentů. Nedílnou součástí úspěšné práce s cennými papíry dluhového typu je opět informační základna ve spolupráci se zkušenostmi

očekávaný výnos, který investor získá, když zakoupí dluhopis a drží ho až do data splatnosti. Výnosová míra vyjadřuje míru zhodnocení investovaného kapitálu, odměna investorům za realizaci úspěšné investice Počítáno podle vzorce roční výnos = (1 + 0,145)1/1,47638 - 1 = 0,096 = 9,6 %. Číslo 0,145 ve vzorci reprezentuje procentní výnos za celou dobu investice. Do vzorce se zadává v desetinném tvaru (14,5 % = 0,145). Cifra 1,47638 ve vzorci je celková doba investice v letech, tj. doba mezi 31. červencem 2003 a 21. lednem 2005 splatnosti dluhopisového fondu. Výnos do splatnosti představuje očekávaný hrubý výnos dluhopisu nebo dluhopisového portfolia fondu za předpokladu, že bude držen až do splatnosti a kupony budou reinvestovány při nezměněné tržní úrokové míře (sazbě)

-očekávaný výnos Pro takového investora je typické rozložení investic do fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. >Fond IKS Plus >bondový je určen pro investory, kteří hledají alternativu k investicím do >konzervativního dluhopisového fondu, přičemž jsou ochotni připustit vyšší >výkyvy ve vývoji kurzu. Výnos investora je tzv. diskont, tedy rozdíl mezi prodejní cenou dluhopisu (emisní kurz) a jeho nominální hodnotou. Tento typ dluhopisů tedy neobnáší kupónové splátky (neúročí se). Jestliže není celá částka (jmenovitá hodnota) řádně splacena v termínu její splatnosti, bude až do dne splacení úročena tzv. Zvažte například investora, který koupil dluhopis za 10 150 $. Dluhopis má pětileté datum splatnosti a nominální hodnotu 10 000 $. Platí 5% kuponovou sazbu pololetně a má výnos do splatnosti 3, 5%. Vypočtěte amortizaci za první a druhé období pozici bez výraznějšího dopadu na očekávaný výnos z investice. Úvěrové riziko V případě poklesu zůstatku na účtu investora pod dluhopisového. Měnové ETF - Fond se snaží kopírovat vývoj určité měny nebo koše měn. Portfolio fondu tvoří zpravidl dluhopisového trhu se výrazně promítl růst úrokových sazeb, kdy index českých státních dluhopisů odepsal Výkonnost měnových párů z pohledu investora z ČR byla ovlivněna dvěma hlavními trendy: a) Výrazným posílením dolaru, kdy na páru vůči Čím vyšší je očekávaný výnos, tím vyšší je potenciální.

Očekávaný výnos na kratších dluhopisových fondech se pohybuje někde kolem 1,10 až 1,20 % ročně po všech nákladech spojených s řízením fondu. U fondů s delší durací je výnos více nejistý vzhledem k možnému růstu sazeb Výnosy jsou nízko, kupujte dividendové akcie. S doporučením z nadpisu mé dnešní úvahy přichází nyní banka Goldman Sachs. Jeho logika je jednoduchá - výnosy desetiletých vládních obligací se v USA dostaly na 1,5 % a tím se zvyšuje atraktivita toho, co můžeme nazvat dluhopisovými akciemi. Tedy akciemi firem, které jsou. Snem každého investora bude jistě nalezení takového podílového fondu, který přináší výnos vysoko přesahující inflaci, je spojen s nízkou mírou rizika a okamžitou likviditou podílového listu (přeměna podílového listu zpět v hotovost). Při volbě dluhopisového fondu je třeba věnovat pozornost skladbě jeho.

Nedá se to takto zevšeobecnit. Ne že bych nesouhlasil s předpokládaným posilováním koruny - určitě se nevyplatí investovat úspory v české koruně do eurového dluhopisového fondu, který může mít roční výnos kolem 3,5 procenta. Takový výnos by patrně nepokryl očekávané oslabení eura Cílovaný výnos je více marketingovým než finančním pojmem, protože v někom může vzbuzovat dojem jakési garance. Ale není tomu tak, jak např. uvádí Pioneer Investments ve své brožuře z roku 2015: Očekávaný cílovaný výnos může být překonán, nebo naopak nemusí být dosažen a jeho výše není zaručena Výnos z podílových fondů. Podílové fondy se liší ve svých potenciálních výnosech. Je to dané v prvé řadě typem fondu. Čím rizikovější obsah investice (jako například akcie), tím větší je očekávaný výnos. Nejlepší podílové fondy moho

E-learning Investiční zprostředkovatel Akreditfi

Státní dluhopisy lze vybírat dle doby splatnosti, která určuje, po jaké době získá investor svou vloženou původní částku zpět. Nicméně ani doba splatnosti neznamená, že investor má peníze v investici zamčené až do splatnosti. Může kdykoliv v průběhu životnosti dluhopisu investici prodat jiným investorům a částku. Očekávaný výnos: až 3,5 % p.a.* Splatnost 5 let (1/2025) Stupeň rizikovosti: Nižší riziko Vyšší riziko Nižší výnos 3 Vyšší výnos Očekávaný výnos až 3,5 % ročně*. Jedinečná kombinace vlastností jednotlivého dluhopisu a dluhopisového fondu. Amundi Fund Solutions Buy & Watch High Income Bond 01/2025 Investic Na trhu high yield dluhopisů se. * Očekávaný roční výnos 6,07 % (výnos pro korunovou a eurovou třídu k datu 20. 3. 2020) = 9,35 % (hrubý výnos v EUR) - 1,10 % celkové náklady fondu - 2,18 % rozpočet na možné úpadky (default buffer) a nerea lizovaných call že budou nakoupeny a drženy v portfoliu fondu přibližně do splatnosti Díky tomu je podobně jako fond Generali PPF Dividendový fond korporátních dluhopisů schopen dosáhnout na vyšší úrokové výnosy. Očekávaný dividendový výnos je kolem 5 procent ročně. Fond Pioneer Emerging Markets Bond 2019 je specifický pevnou splatností 22. 7. 2019

původním očekáváním dluhopisového investora. D.3 Rizika spojená příjmů z Dluhopisů mohou v budoucnu snížit jejich čistý očekávaný výnos a tedy i očekávanou rentabilitu plynoucí z předmětné investice. 11. Rizika vyplývající ze změny práva Pro specifické riziko platí, že není kompenzováno v podobě vyššího výnosu, proto se nevyplatí portfolio vystavovat jeho vlivu. Je tedy třeba ho diverzifikací minimalizovat, avšak v případě snižování tržního rizika je třeba si být vědom, že se zároveň snižuje i očekávaný výnos portfolia

Druhý krok strategie úspěšného investora: Koncept

  1. Alternativní investování v době hospodářské recese nese s sebou vysoký potenciál růstu, ale samozřejmě i vyšší riziko. Proto by měl investor své investiční portfolio diverzifikovat jak z pohledu množství titulů alternativních investic, tak i zařazení dlouhodobých investic s nízkou mírou rizika. Alternativní.
  2. Zájem o zlato v uplynulých měsících vzrostl. Jeho prodejci využívají ekonomickou recesi jako argument ve prospěch zlata, což mnoho potenciálních investorů může zmást. Analyzovali jsme pro vás historii zlata a všechny parametry investice do něj. Přinášíme vám informace, kolik se dá na zlatě vydělat, kolik stojí tento špás, zda se vůbec vyplatí kupovat zlato, na.
  3. Překlad OČEKÁVANÝ VÝNOS do angličtiny a příklady použití OČEKÁVANÝ VÝNOS. Jak se řekne anglický očekávaný výnos? Co znamená očekávaný výnos? Odpověď najdete zde
  4. Očekávaný výnos dluhopisů všech splatností během následujícího období se rovná bezrizikové úrokové míře, tj. výnosu dluhopisů s nejkratší splatností. Total Expense Ratio (TER) Total Expense Ratio ( TER ), nebo často pouze zkráceně jen Expense Ratio, udává výdaje portfolia nebo zpravidla podílového fondu během.
  5. Očekávaný výnos je obvykle založen na historických datech, a proto není zaručen. Jak vypočítat očekávaný výnos . Pro výpočet očekávaného výnosu portfolia musí investor znát očekávaný výnos každého z cenných papírů ve svém portfoliu, jakož i celkovou váhu každého cenného papíru v portfoliu

očekáváním dluhopisového investora. z Dluhopisů mohou v budoucnu snížit jejich čistý očekávaný výnos a tedy i očekávanou rentabilitu plynoucí z předmětné investice. Výnos z Dluhopisu je pevný a je tak pro investora daný již při nákupu Dluhopisu, bez ohled Zvažte například investora, který koupil dluhopis za 10 150 $. Dluhopis má pětileté datum splatnosti a nominální hodnotu 10 000 $. Platí 5% kuponovou sazbu pololetně a má výnos do splatnosti 3, 5%. Vypočtěte amortizaci za první a druhé období 30denní výnos dluhopisového fondu se může objevit v Prohlášení o dodatečných informacích fondu v jeho prospektu . Protože 30denní výnos je standardizovaným povinným výpočtem pro všechny dluhopisové fondy Spojených států, slouží jako společné srovnání výkonu výnosů

Zdanitelný úrok z dluhopisů je zdaněn podle mezní daňové sazby investora. Fakta o podílových fondech. Aktuální výnos dluhopisu je jeho roční výplata úroků dělená jeho cenou. Z této definice je zřejmé, že ceny a výnosy se musí pohybovat opačným směrem. S růstem cen klesají výnosy a naopak Jak vypočítat očekávaný výnos s beta a tržní riziko Premiumscredit: stocksnapper / iStock / GettyImages. Můžete například chtít znát tříměsíční očekávaný výnos z akcií XYZ Mutual Fund, hypotetického fondu amerických akcií, s použitím indexu S&P 500, který představuje celkový akciový trh PRO POKROČILÉHO INVESTORA 6-7 Emerging Markets Corporate Bonds - rostoucí segment dluhopisového trhu PRO ZAČÍNAJÍCÍHO INVESTORA 8-9 Investiční zlato: Investujete-li své peníze do trvalých hodnot, jste zajištěni pro budoucnost výnos rychle blížil 8 % ETF jsou populární investicí a růst cen mnohých z nich přitahuje další zájemce. V tomto videu se na příkladu akciového iShares ETF sp 500 dívám, jak ve skute.. Jen málokdy je odpověď na otázku tak jednoduchá, neboť pro klasického drobného investora platí jisté proměnné, které celou otázku poměrně rychle zodpoví. Investice do zlata O povaze investice do zlata bylo na tomto fóru již napsáno dost. Zkráceně lze říci, že jde o dlouhodobou investici, která by však měla.

Investiční plán investora Akreditfi

Výhody a nevýhody dluhopisového fondu. Jaké jsou typy státních dluhopisů? Pro investory je důležité vnímat rozdíly mezi korportátními a státními dluhopisy. Každý má svá specifika a zastavme se na chvíli u dluhopisů státních, jejich typologii, jak by měl investor uvažovat a na co si dát pozor Pochopení rizika dluhopisového fondu by ve vaší analýze mělo mít samozřejmě vysokou prioritu. S dluhopisy je spojeno mnoho druhů rizik. Zde jsou například některá rizika, která prospekt pro seznamy PTTRX uvádí: úroková sazba, úvěr, trh, likvidita, riziko zahraničních investic (nebo zemí), měnové riziko, pákový efekt. Jsme v období, kdy se akciové trhy nacházejí na dlouhodobých minimech, kdy ekonomiky vyspělých států jsou ve stadiu recese či jen mírného a nevýrazného oživení, kdy úrokové míry jsou na nízkých úrovních a podařilo se stlačit inflaci. Takovéto podmínky přesně hrají do karet dluhopisovým fondům. Nedůvěra v akciové tituly odvádí pozornost investorů k jiným. Jak je vidět, tak průměrné zhodnocení tohoto portfolia by se mohlo pohybovat okolo 6 % p. a. Někteří mohou namítat, že v dnešní době je výnos 4 % na státních dluhopisech příliš optimistický, nicméně za 3 roky může být situace úplně jiná

Škola investování 15: Dluhopisy 3

očekávaný výnos investice (ve formě ročních výnosů nebo růstu ceny investice), očekávané riziko investice, očekávaný důsledek na likviditu investora (likvidita znamená schopnost proměnit investici na peníze) Očekávaný výnos . 1 %. 15 %. Zobrazit možnosti. Pro řízení úrokového rizika dluhopisového portfolia je klíčová tzv. durace, která udává citlivost tržních cen dluhopisů právě na pohyb úrokových sazeb, resp. požadovaných výnosů do doby splatnosti. Přitom platí, že čím nižší duraci portfolio má, resp. čím. Anualizovaný výnos. anualizovaný diskontní faktor, tj. 1/(1+y), kde y je anualizovaný výnos. Výnos koše dluhopisů s příslušnou průměrnou zbytkovou splatností je počítán na základě definované skupiny reprezentativních dluhopisů s vhodným rozpětím zbytkové doby splatnosti dluhopisů Minimální anualizovaný výnos je u balancovaného portfolia vyšší u všech. 18: Proč nespolupracovat s poradcem, který nabízí největší výnos. 4. 5. 2021 | Mysl investora. Každý všední den se v rámci podcastu MYSL INVESTORA můžete těšit na jedno odborné téma za světa investic a investičního poradenství Jak se začínají v USA zvyšovat vyhlašované úrokové sazby, mluví se čím dál víc o dluhopisech. Tedy hlavně o tom, jak může přesun části kapitálu z amerických akcií do (federálních) dluhopisů zamávat s aktuální akciovou valuací. Možná je tohle dobrý okamžik se nad dluhopisy na chvíli zastavit a rozmyslet si, jak se tenhle cenný papír vlastně chová

2 EMISNÍ DODATEK -- KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/2805/570, ze dne 27.2.2008, které nabylo právní moci dne 27.2.2008, byl schválen dluhopisový program společnosti UniCredit Bank Czech Republic, a. s., se sídlem Praha 4 ETF Investice: Rizika a Očekávaný Výnos - Jak fungují - Příklad S&P 500 audioknihy, Youtube Rozumný investor ETF Investice: Rizika a Očekávaný Výnos - Jak fungují ODPOVĚĎ: Investoři u nás se bohužel řídí aktuální výkonností, která nebyla v uplynulých měsících ideální. teď se ale situace znopvu mění, a kdo v dluhopisových fondech vytrval, ten letos získá výnos okolo 5 %, v případě středoevroých dluhopisů dokonce okolo 10 %. Proto očekáváme, že zájem o tento druh fondů znovu poroste V případě investování vás jako úspěšného investora vždy musí zajímat vztah mezi 3 důležitými parametry, tzv. magického trojúhelníku: - očekávaný výnos (kolik nám to přinese) - investiční horizont (kdy nám to přinese) - riziko (s jakou mírou jistoty nám to přinese) Na závěr dobrá rada nad zlat Štítek: očekávaný výnos SP500. Posted on 5.5.2021 5.5.2021 Videa - Rozhovory. Průměrný roční výnos S&P 500 bude v následujících 10 letech -1,4 %. John Hussman ani tento měsíc nezklamal. Ve svém pravidelném komentáři se nadále drží svého pesimistického výhledu. Očekává, že se průměrný roční výnos.

Slovník dluhopisových pojmů Centrum Dluhopisů - Dluhopisy

Fond aktivně přesouvá prostředky mezi instrumenty dluhopisového a peněžního trhu, a to s ohledem na očekávaný vývoj finančních trhů a úrokových sazeb. Navíc vyhledává speciální příležitosti s cílem zajistit vyšší potenciál výnosu při mírném zvýšení rizika Očekávaný vývoj investic v roce 2016 4. Hlavní činnost společnosti a postavení na trhu o 11 %. Díky posilujícímu dolaru se korunová cena pro českého investora mnoho nezměnila. může se nedůvěra z dluhopisového trhu přelít i do akcií. Na druhou stranu, pokud zesílí deflační tlaky, mohou mít v roce 2016 a 2017. Výnos do splatnosti je takový průměrný roční výnos, který investor realizuje okamžitým zakoupením HZL a jeho držením až do splatnosti. Jelikož jsme na počátku investice zaplatili poměrně vysokou přirážku, tento výnos (2,67%) není příliš veliký (1) Zadejte Výnos do doby splatnosti vašeho dluhopisového fondu

DENNÍ GLOSA - Valuace globálních akciových trhů jsou nejvyšší od roku 2000. 11. 01. 2021. Naše globální kompozitní proprietární akciová valuace momentálně dosahuje úrovně +52 %, což je nejvyšší úroveň od začátku roku 2000 při vrcholu technologické bubliny. Globální akciové trhy se tak zdají být nadhodnocené o. Investiční fond r2p invest SICAV, a.s. založený společností SNAPCORE a.s. navýšil očekávaný roční výnos u prioritních investičních akcií, které lze stále upisovat, z 7,9 procenta na 8,4 procenta p.a. Současně rozšířil možnosti investování také na dividendové investiční akcie s pravidelnou čtvrtletní výplatou zálohy na podíl na zisku

Tahák: Spočítejte si výnos investice - FinExpert

DRFG UCITS Bond Fund Kontakt: DRFG a.s., Holandská 878/2, 639 00 Brno │ info@drfg-ucits.li │ +420 732 829 958 │ www.drfg-ucits.li Kanceláře: Praha Palác Koruna, Václavské nám. 1, 110 00 │ Brno Hlinky 155/86, 603 00 │ České Budějovice Lannova 16, 370 01 Listopad 2017 Dluhopisový fond DRFG UCITS Bond Fund během listopadu zaznamenal pokle Avšak očekávaný růst před zahájením výsledkové sezony byl 3,6%. na osobních poměrech investora a může se měnit. Na www.jtbank.cz jsou zveřejněny dokumenty podrobně popisující charakter, výhody a rizika související s produkty (prospekt, statut, Výnos 2letého dluhopisu klesl krátce i pod ‒1,0%, po Švýcarsku. Dluhopisy se nekupují podle minulých zkušeností a minulého výsledku, ale podle analýzy schopnosti firmy dluhopis splatit do budoucna. Jsi schopný takovou analýzu udělat? Pokud ne, tak. kurz, akcie, burza, peníze, ekonomika, cenné papíry, makroekonomie, euro, Patria, finance, sazby, HDP, inflace, hospodářství, nezaměstnanost, kapitál, broker.

E-maily investičních společností - IKS KB Peníze

Bondshow: Savarin Dluhopisá

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále jen Základní prospekt) pro dluhopisy vydávané v rámci dluhopisového programu zřízeného společností UniCredit Bank Czech. Celostátní výnos DPH za rok 2009 dosáhl 252,7 mld. Kč, což je 90,7 % celoročního rozpočtu. Proti skutečnosti roku 2008 se jedná o pokles o 2,1 mld. Kč, tj. o 0,8 %. Do příjmů obcí bylo převedeno 54,2 mld. Kč, kraje získaly 21,8 mld. Kč a státní rozpočet 176,7 mld. Kč. Celostátní výnos spotřebních daní dosáhl 131,1. Tabulka 9 Očekávaný zisk po zdanění v jednotlivých letech Neřešený příklad č. 7: Vypočítejte čistou současnou hodnotu, prostou a diskontovanou dobu návratnosti a průměrnou výnosnost následujících investičních variant. Pořizovací cena investice A je 800 000 Kč, investice B pak 1 200 000 Kč. Peněžní příjmy jsou v.

Skokové zdanění cigaret očekávaný výnos daní nepřinese. 03.07.2019 17:05 . Pokud by se snížil počet přeshraničních prodejů o procento, klesne očekávaný výběr spotřební daně o 160 milionů korun. Kdyby se jejich počet snížil o třicet procent, klesne výběr daně o 4,8 miliardy korun, uvádí studie.. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základn magazin - OVB Journal I Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí investovat a potřebují informace vydává Impax, spol. s r. o., ve spolupráci s www.Investičníweb.cz I I I náklad 18 000 ks elektronická distribuce 120 000 uživatelů cena 45 Kč vč Nám vychází výnos akcií v tomto období 9,2%, 10Y US Treasuries 6,5% a US Money market 5,7%. Přitom podle mého by posun 2 let dozadu měl snižovat výnos akcií a zvyšovat výnos bondů. Riziková prémie US akcií na úrovni 2,7% p.a. po 48 let už mi přijde mnohem smysluplnější, než čísla pana Jílka

Amortizovatelná dluhopisová prémie - vazbyČíst Dá

Nabízený výnos, který se pohybuje kolem pěti procent, ani zdaleka neodpovídá podstoupenému riziku na straně investora. Experti tvrdí, že čeští investoři zvládli loňské propady trhů na jedničku. Že na rozdíl od roku 2019 nepanikařili, ale naopak nakupovali. Souhlasíte s tím 06.01.2021 Globální akciové trhy pokračovaly v prosinci v růstu s tím, jak se po světě pomalu začaly v masovém měřítku aplikovat vakcíny proti koronaviru.Nejširší globální akciový index MSCI All Country World připsal zisk 4,5 %. Dařilo se také globálním dluhopisovým trhů, které dle nejširšího globálního dluhopisového indexu Bloomberg Barclays připsaly zisk 1,3 % Americká inflace vystoupala v meziročním srovnání na 5 %, což představuje třináctileté maximum. Míra inflace v Německu v květnu vystoupila na 2,5 % z dubnové hodnoty 2 %. Inflace v Česku se vrátila pod horní hranici tolerančního pásma, tedy pod 3 % na 2,9 %. Ještě před měsícem však dosahovala 3,1 %

Karolína Topolová - Investiční magazí INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (únor 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešen

Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Více informací na CZECHWEALTH.CZ KE0480-turek.indd 1 18.1.2008 11:20:25 Obsah Předmluv Premiot kapitálový fond SICAV je vhodný pro zkušené a kvalifikované investory, kteří chtějí mít vedle fixního úroku ještě další možnost příjmů. Fond je vhodný pro dlouhodobé zhodnocení kapitálu pod vedením licencovaného subjektu a zkušených investorů, za nimiž stojí aktiva v hodnotě více než 4 miliard korun Výnos z desetiletých splatností v USA včera překonal 1.75 %, což způsobilo další výprodej na technologických akciích a Nasdaq klesl o 3 %. V korekci se ocitly také další akciové indexy a jediný sektor, kterému se dařilo, byl sektor finanční. Vyšší výnosy pomohly k růstu americkému dolaru

Souhrnné kapitálové požadavky vzniklé instituci vůči podílům investora na čerpaných zůstatcích a na nečerpaných úvěrových linkách Investiční portflio Usekuritizovaných facilit podléhajících předčasnému umoření souhrnný objem čerpaných investic připadajících na podíly investorů. Scribd is the world's largest social reading and publishing site

Radim Valenčík (224933149) e-mail: valencik@seznam.cz. Redakce a administrace: Radim Valenčík, Ostrovní 16. 110 00 Praha 1. MARATHON is a bi-monthly Internet magazine founded in Prague at the end of 1996. Its aim is to help to clarify, from central and east European perspective, the reasons of present entanglement of the world developments. ČESKÁ SPOŘITELNA P 290 P 294 P 1795 ČESKÁ SPOŘITELNA Černá ČESKÁ SPOŘITELNA Jsme Vám blíž. Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 www.csas.cz Černá P 290 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele mil Participace na úvěru společnosti Clarksville, s. r. o.Účelem poskytnutého úvěru společnosti Clarksville, s. r. o. je financování nákupu souboru pozemků o celkové výměře 49.119 metrů čtverečních v obci Dunajská Lužná (Slovenská republika) a zaplacení finančních nákladů spojených s úvěrem poskytnutým od ZFP Finance I., s.r.o.Výše úvěru je sjednána na 51.604.