Home

Židovské kontrolní matriky

Na židovské kontrolní matriky se vzhledem k časovému rozsahu zápisů omezení nevztahuje. Pro vyhledávání jednotlivých lokalit poslouží uživatelům zeměpisný rejstřík zachycující všechna místa uvedená v matrikách jako místo narození, sňatku či úmrtí s odkazem na inventární číslo příslušné matriky Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny národího muze

Bádáme

V praxi byly židovské kontrolní matriky (jak je dnes archivní fond nazýván) vedeny na židovské obci a pověřený duchovní je pouze v pravidelných intervalech kontroloval a podepisoval. Srovnáním záznamů v obou typech matrik se však ukazuje, že ověřování nebylo prováděn

Národní archiv Matriky židovských náboženských obcí z

 1. Dochované a digitalizované židovské matriky vedené od roku 1784 najdete v Národním archivu ČR. Zde se nachází také židovské kontrolní matriky, které byly vedeny duplicitně katolickými duchovními. Na židovské zápisy můžete ale čas od času narazit i ve zvláštních sekcí katolických či evangelických matrik
 2. Židé - Bádáme.cz. Kategorie. Židé. Národní archiv - Židovské kontrolní matriky. Katoličtí duchovní správci (1780-1868); Okresní úřady (1868-1899) matriky - genealogie - demografie. Národní archiv - Židovské matriky. Židé - matriky - demografie - genealogie - židovské náboženské obce
 3. další důležité nařízení vyšlo roku 1788 - bylo nařízeno vést židovské matriky německy; teprve roku 1868 nabyly židovské matriky práva veřejných úředních knih, do té doby vedli židovské kontrolní matriky katoličtí kněží; katolické. pro české území je možno rozdělit vedení katolických matrik do 3.
 4. Národní archiv - Židovské kontrolní matriky. Katoličtí duchovní správci (1780-1868); Okresní úřady (1868-1899) matriky - genealogie - demografi
 5. Užitečné odkazy. Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů (matriky SOA Plzeň) - www.portafontium.cz Digitalizované židovské kontrolní matriky - www.badatelna.eu Digitalizované matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - www.nacr.cz Jihočeské matriky (SOA Třeboň) - https://digi.ceskearchivy.cz Matriky moravské (MZA Brno) a dolnorakouské.
 6. Genealogický rozcestník. V době svého vzniku (r. 2015) se jednalo o první nejrozsáhlejší genealogický rozcestník v České republice. Po 5 letech se nyní dočkal velké aktualizace - rozšíření o nové odkazy i kontrolu platnosti jednotlivých odkazů. Navíc ke každému uvedenému webu přibyl i screen jednotlivé uvedené.

Kontrolní židovské matriky - Najdete ji na webových stránkách. Vše, co potřebujete Přes hrozbu přísnými tresty byly vlastní židovské matriky většinou vedeny pečlivěji a spolehlivěji než matriky kontrolní. Již od roku 1840 bylo patrno, že bude třeba věnovat pozornost hlášení narození, sňatků a úmrtí a hlášení o matričních změnách. Po několika letech dotazů a jednání byl 21. listopadu 1843.

Výbor pro židovské náležitosti (Commissio in rebus Judaeorum), jehož hlavním posláním bylo zavést drastickou populační politiku vůči Židům. V praxi však byly tyto kontrolní matriky často víceméně opisem židovských matrik pořízeným katolickými faráři čas od času za delší časové období Fond HBM - Židovské kontrolní matriky z let 1784-1868(1874) 1009 svazků výpisy z matrik židovských obcí, neodevzdané duplikáty, opisy a fotokopie zápisů v katolických matrikác

Badatelna.eu Národní archiv - Židovské kontrolní matrik

Matriky židovských náboženských obcí v českých zemích; Židovské kontrolní matriky; Pražské pobytové přihlášky (1850 - 1914) Česká archivní společnost; World Cat (a global catalogue of library collections) Kde nás najdet NA Praha, HBM 405, Luby, Židovská kontrolní matrika narozených 1828 - 1868. 27 Schulsänger, Fiedler, J.: Encyklopedie židovských obcí, sídlišť a památných míst na území ČR, heslo Lomnička Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské kontrolní matriky. Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny. Matrika (z lat. matrix, matice, kmen) je veřejný úřední seznam, nejčastěji jmen.V České republice jde o seznam narození, sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí, který vedou matrikáři na určených matričních úřadech.Agenda matrik se řídí zákonem č. 301/2000 Sb. a vyhláškou 207/2001 Sb., a patří do kompetence Ministerstva vnitra Badatelna.eu | Národní archiv - Židovské kontrolní matriky. Archivní fondy a sbírky České republiky. Fondy a sbírky Národního archivu, Památníku národního písemnictví, Knihovny People: Jonas (Joseph) Kopper

V roce 2011 byly digitalizovány všechny svazky matrik židovských náboženských obcí uložené v Národním archivu.Fond Matriky židovských náboženských obcí v českých zemích (HBMa) je zpřístupněn v aplikaci Archivní VadeMeCum.Fond Židovské kontrolní matriky (HBM) je v digitalizované podobě zpřístupněn zd Matriky byly postupně podle nabíhajících skartačních lhůt v 70. a 80. letech přebírány, matriky odd. a zemř. v r. 2001.Sbírka matrik Tematický popis: Sbírka je důležitým pramenem pro zjišťování dat o obyvatelstvu středních Čech, pro demografii, genealogii a místopis

Genealogické knihy. Knihy a časopisy s tematikou genealogie a místopisu. Na skladě. 100 Kč 850 Kč. 1 100 850. Položek k zobrazení: 49. Doporučujeme Nejlevnější Nejdražší Abecedně. 1 2 3 ». Stránka 1 z 3 - 49 položek celkem Dobrý den další důležité nařízení vyšlo roku 1788 - bylo nařízeno vést židovské matriky německy; teprve roku 1868 nabyly židovské matriky práva veřejných úředních knih, do té doby vedli židovské kontrolní matriky katoličtí kněží; katolické. pro české území je možno rozdělit vedení katolických matrik do 3

Kontrolní matriky z území Čech byly jako fond uloženy v Archivu ministerstva vnitra a po roce 1954 ve Státním ústředním archivu, pro Moravu se podobný celek nedochoval. Stále ale někde musí být jednak ty rekonstruované a matriky pro období 1945 - 194 Digitalizované židovské kontrolní matriky. Digitalizované matriky židovských náboženských obcí v českých krajích. Jihočeské matriky (SOA Třeboň) Matriky moravské (MZA Brno) a dolnorakouské. Matriky severní Moravy a Slezska (ZA Opava) Matriky severních a severozápadních Čech (SOA Litoměřice) Německé, rakouské a.

Židovské kontrolní matriky, Kolinec (Kolinetz, o. Klatovy), inv. č. 321 . 5 Soupisy židovského obyvatelstva v Čechách 1723/24-1811: Soupisy židů 1723/1724-1811 (cuni.cz) 6 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/VI, inv.č. 123. 7 Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Vodňany (o. Strakonice), inv. č. 88 1 Národní archiv. Knihy familiantů HBF XIII/VII, inv.č. 124. 2 Národní archiv. Židovské kontrolní matriky, Budětice (Budietitz, o. Klatovy), inv. č. 47 . 3.

Podobně jsou tam i tzv. kontrolní židovské matriky, resp. duplikáty vedené u okresních hejtmanstvích, či u jejich nástupců. V našem materiálu jsou jen ty zápisy o židech, které se staly součástí normálních matrik. K tomu je důležité z dějin připomenout, že josefinský matriční patent z 20. února 1784 nařizoval. • Židovské kontrolní matriky • Knihy židovských familiantů • Německé státní ministerstvo pro Čechy a Moravu (Deutsches Staatsministerium für Böhmen und Mähren), 1943-1945. Záver • Počet návštev rastie • Sprístupnením fondov rastie návštevnos

židovské matriky dejte si do sekce Hledám pomoc dotaz, jak dohledat narození předka z Kunic v židovských matrikách - které matriky přicházejí v úvahu. -----Nemyslím si, že by šel řezník někam protestovat, musel mít své zákazníky a nemohl se zaplétat do žádných problémů Úbočí, Matrika zemřelých 1841-1855. J. BOHÁČEK - J. HÁLEK - K. KUČEROVÁ - V. MÁDLOVÁ, c. d., s. 39. 26 Jeho jméno je zmíněno u narození chlapce Simona See, který přišel na svět 20. září 1851 v Opatově v domě č. p. 29. NA Praha, HBM 405, Židovská kontrolní matrika narozených 1828-1868 Typy matrik Dělení dle stáří ŽIVÉ = jedná se o matriční knihy, které obsahují záznamy mladší 100 let (týká se matrik narozených) nebo 75 let (v případě matrik oddaných a zemřelých) - aktuálně se nachází v oddělení Matrik na úřadech obcí s rozšířenou působností. Možnost nahlédnutí do příslušného matričního záznamu, se řídilo do.

Pátráme po židovských předcích I Židovská genealogie I

 1. Židovské matriky Do konce 18. stol. evidence nedokonalá; ev. chlapců - knihy mohelů - 1766; na zákl. matričního zákona z 1784 evidence porodů, sňatků i úmrtí; 1787 - stálá úřední příjmení ; 1869 - židovské m. prohlášeny veřejnými listinami ; dozor na vedení m. - katol. faráři (vedli kontrolní matriky)
 2. Další (žádosti o dispensy - např. disparitas cultus, dispens od ohlášek, žádosti o papežská privilegia, druhopisy židovských matrik, resp. kontrolní židovské matriky /hl. u bisk. vikářů/
 3. (zadejte text, který musí český, německý nebo historický název obce obsahovat
 4. V roce 2011 byly digitalizovány všechny svazky matrik židovských náboženských obcí uložené v Národním archivu.Fond Matriky židovských náboženských obcí v českých zemích (HBMa) je zpřístupněn v aplikaci Archivní VadeMeCum.Fond Židovské kontrolní matriky (HBM) je v digitalizované podobě zpřístupněn zde Matriky.

Židé - Bádáme.c

Typy matrik - Genealogie Zik

Zajímavé genealogické odkazy. Na této stránce najdete odkazy na české, slovenské, zahraniční genealogické stránky a stránky využitelné pro genealogy. Můžete sami přidat svoje odkazy - po vložení budou pouze zkontrolovány administrátorem, zda nejde o spam. Home » Česká genealogie Rodokmeny, genealogie. Fórum o Actapublica - tam směřujte příspěvky o této aplikaci, dotazy na funkčnost apod. Fórum o archivním katalogu AHMP - diskuse o (ne)fungování badatelského systému AHMP, zpřístupňovaných datech, apod. Rody stěhovavých povolání - společný projekt pro mapování mlynářů, kovářů. Matrika Městský úřad Havlíčkův Brod . Badatelna.eu Národní archiv - Židovské kontrolní matriky ; pujcky online úřad havlíčkův brod - basilar

Židovské kontrolní matriky. Narrative. Catholic control registers, 1780-1903 References. 0972/0036 rec 259 N Loštice Skopal, Hanny Birth, Skopal, Hanny Skopal, Hanny (Primary) 0965/0109 Pollak, Antonia Gaya 128 Pollak, Antonia (Primary). Židovské osídlení matrika - Jana Krotilová Kontrolní výbor: Kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontrolní činnost na základě podnětů, kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Předseda: Tulach Miroslav.

• Církevní a civilní matriky • Magistrát hl. m. Prahy, ref. IV.: Soupis pražského obyvatelstva židovské knihy bílé • Kontrolní hashovací řet ězec zajišťující autenti čnost dokumentu • Rozm ěry obrázk Hustopečské židovské matriky byly v průběhu války zničeny, zachovalo se jen torzo, a to matriky narození pro roky 1934, 1936-1937, matriky sňatků 1927, 1932, matriky úmrtí 1926-1927, 1929, 1930-1931, 1933, 1936-1937, které jsou dnes uloženy v Národním archivu v Praze

Matriky a archivy - 2

 1. Židovské náboženské obce vedly od r. 1784 stejně rozdělené židovské matriky. Obnovené augšpurské a helvetské církvi bylo povoleno v r. 1782 vedení nekatolických matrik, které měly do r. 1829 pouze soukromou povahu. Na jejich vedení, podobně jako u matrik židovských, dohlíželi katoličtí faráři
 2. Prosím o informáciu, z akej rodiny pochádzal československý ľavicový politik Heřman Tausik (Hermann Taussig), jeho sociálny, nacionálny a náboženský pôvod. Tausik - narozen v Praze-Smíchově 1878, zemřel 1961, poslanec za KSČ 1920-1925. Ďakuje
 3. matriky, přestupky, občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel, příspěvková organizace města Brna dle zvláštních předpisů OSV prvotní Březen Židovská obec Brno veřejnosprávní OSV prvotní Březen MUDr. Mimo shora uvedených kontrol bude odbor kontrolní a právní v období leden 2013 až červen 2013.
 4. Židovské matriky jsou uloženy v Národním archivu v Praze, vojenské matriky pak ve Vojenském historickém archivu. Matriky mrtvé jsou uložené v archivech a jsou na rozdíl od těch živých přístupné široké veřejnosti. K živým matričním záznamům mají přístup pouze oprávněné osoby. Židovské kontrolní matriky.
 5. Tento dozor trval přes sedmdesát let a zrušen byl až roku 1868, zákonem z 10. července, O průkazní moci rodných, oddacích a úmrtních matrik židů,140 kdy se i židovské matriky staly veřejnými listinami.141 Po provedené reformě v roce 1949 byly uloženy ve Státním ústředním archivu v Praze.142 4. 3
 6. Relation to main person Name Birth date Death date Relation within this family (if not by birth) Father: Tramer, Heinrich: Mother: Deutsch, Ernestine Tramer, Jose
 7. Druhotné využití židovské synagogy v současnosti - diplomová práce. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko Zaplatit Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce

Matrika Úřad městské části Praha 5 . U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 (mapa) Popis činnosti - viz organizační řád (PDF, 904 kB) Související odkazy. Potřebuji vyřídit (návody, jak postupovat při vyřizování konkrétních žádostí nebo podání) Informace o zpracování osobních údaj ; Matrika narození Kontrolní úřad hlavního města Prahy 1922-1945. Malé torzo spisů - pouze vyšetřovací komise 1945. Vrchní ředitelství úřadu chudinského 1846-1923. Veškerá chudinská péče o dospělé, dohled a správa městských chudinských ústavů, agenda dobročinných fondů, dohled na záležitosti hnanecké Příští den: Středa 21. července 2021. Městský úřad: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:0 Pořádání přespolníhoAprílového běhu- park Židovské pece, Praha 3. 27. 03. 2013 57 kB Stáhnout Oddělení matrik a státního občanství Kontrolní oddělení.

Heřman Tausik, též Herman Taussig (19. března 1878 Smíchov - 10. února 1961) byl československý politik a meziválečný poslanec Národního shromáždění za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, později za Komunistickou stranu Československa Martina Bartošová. přidělování prostředků dle Pravidel pro uvolňování dotací na podporu sportu - na individuální účely určené žadateli - na mimořádné a významné akce, dle počtu mládeže v organizaci a na částečné pokrytí neinvestičních nákladů. telefon: 417 510 184. e-mail: bartosovam@teplice.cz Došlo k presunu matriky a výbëru poplatkl'l za hibitovní místa tak, že Finanéní i kontrolní výbor mají zastupitel- stvem piidélené kompetence nad rámec záko- ny dokumentující život zdejší židovské obce v dobé války i pied ní, aby se spojili s kronikáFem p. ing. Lochmanem nebo s p Příští den: Pondělí 19. července 2021. Městský úřad: 08:00 - 12:00 12:45 - 17:0

Užitečné odkazy :: Pátrání po předcíc

Vzájemné výměny bytů. Postup vyřízení věci:. Před podáním dohody o vzájemné výměně bytů do podatelny Magistrátu hl. m. Prahy (Jungmannova 35, Praha 1, nebo ), doporučujeme navštívit odbor bytového fondu Magistrátu hl. m. Prahy, v prvním patře Škodova paláce (Jungmannova 35, Praha 1), číslo dveří 103, referent: Ladislav Pešek, tel.: 236 00 2696 Čísla matrik bankovních účtů celních úřadů od 1. 1. 2013 Název Matriková část bankovního účtu (část za pomlčkou) Celní úřad pro Jihomoravský kraj 17721621 Celní úřad pro kraj Vysočina 17725681 Celní úřad pro Jihočeský kraj 17720231 Celní úřad pro Královéhradecký kraj 3772051

Genealogický rozcestník - VAŠE GENY na dosah ruk

Židovská obec XY Judengemeinde XY úřad správy židovské obce 040420 Správa majetku města XY, s. r. o. SMM XY organizace založená za účelem správy obecního majetku Technické služby města XY, s. r. o. 040430 Městská policie XY MP XY orgán městské správy pro zajištění veřejné bezpečnosti většinou se nejedná o. Příběh židovské holčičky, jíž se pokouší její matka během nacistické okupace Polska zachránit křtem před deportací do koncetračního tábora. Hanna Krall ho darovala Krzysztofovi Kieślowskému, jenž na jeho motivy natočil 8. díl Dekalogu. Po letech se k němu sama vrátila a vypráví ho z vlastní perspektivy, mísí skutečné události a osobní zážitky s fikcí Vyberte: Benátky Bezručova Dobrovodského Fortunátova Habeš Háječek Hradecká Hradní Husova Jablonského Komenského Kopeček Lažany Míru Na Štěpnici Nádražní náměstí Jaromíra Hrubého náměstí Svobody Palackého Řehořinky sídl.T.G.Masaryka Smetanova Šimona Lomnického Školní Tyršova Veselého Mnich Nítovice. Pokud. matriky_na_internetu_cr.pdf, (431.97kB) Vyhledání farností. Praha - pražské matriky . Střední Čechy - SOA Praha. Východní Čechy - archiv Zámrsk . Severní Čechy - archiv Litoměřice. Západní Čechy - SOA Plzeň. Jižní Čechy - Archiv Třeboň. Severní Morava - archiv Opava. Jižní Morava - archiv Brno. Archiv Mormon

Kontrolní židovské matriky - kirjunas

Po třech úspěšných pokračováních pořadu o historii i současnosti státu Izrael přijede pedagog, cestovatel a odborník na dějiny i současnost Státu Izrael Mgr. Karel Hrdlička přednášet na téma neméně zajímavé - židovská mystika. Přednášku Křesťanské akademie spolupořádá Klub Paderewski 1828 MISTROVSKÝ LIST / BRNO mistrovský list s vedutou Brna, vydáno na jméno Sobotka, formát 41x35cm, papírová pečeť, vtištěný kolek a kontrolní kolek v horním okraji; lehké přehyby, dobrý sta

Obrazotvornost rozumu George Steiner: Knihy, které jsem nenapsal.Přel. Michal Kleprlík, Dauphin, 2019, 272 s. Soubor sedmi esejů George Steinera představuje sondy do různorodých témat a námětů, které jsou pro význačného literárního teoretika dosti osobní, ale k nimž se z nějakého důvodu přes své původní plány nestihl dostat, aby je zpracoval v požadovaném rozsahu Z obecní matriky Jubilanti za II. čtvrtletí 2014 80 let: Miloslav Koňařík, V.K. 872 Titul starostovi obce předal člen vedení hasičů ČR a předseda ústřední kontrolní a revizní rady Dr. Josef Juráň (FOTO). německé a židovské. V druhé polovině 19. století a n 2021. 3 MB. Stáhnout. Usnesení č.410. Uzavření Smlouvy o spolupráci Muz /129/2021 mezi Muzeem hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací hlavního města Prahy a městskou částí Praha 3 za účelem přípravy a realizace expozice s názvem Žižkov 1881-1922. 14 Přednosta Kardiocentra v pražském IKEMu se pyšní tím, že se o rodokmeny jeho rodina zajímá už léta. Přesto až nyní odhalí skryté tajemství svého dědečka, který byl lékařem v době protektorátu. Dokumentární film podle formátu BBC o pátrání po příbězích našich předků. Připravili: V. Krincvajová, H. Voldánová a E. Stehlík Ochrana osobních údajů Informační povinnost správce. V souvislosti s Nařízením Evroého parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR.

Židovské matrik

Zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Oldřiš. Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Opr. úřední osoba: Ing. Monika Veselá V Poličce, dne 09. 06 Oficiální stránky Města Podivína. Geoinformační sytém města Podivína. mapy. katastr nemovitostí. územní plá

Dnes je 9.8.2021. Svátek má Roman. Státní svátky a významné dny na dnešek: Mezinárodní den původního obyvatelstv Oficiální stránky Města Javorník. Ubytovna na faře, Javorník ve Slezsku . Kapacita: Celoročně: 150 Kč/os/noc, děti 5-15 let 100 Kč/noc, do 5 let zdarma Jiří Jaroš Nickelli 20.7.2021 ČeskéNárodníListy Památce univ.prof. dr.Jaroslava Hrocha, CSc. obhájce Benešovy republiky Hanobení odkazu presidenta Beneše, jeho dekretů a dnes dokonce i činnosti exilové vlády v Londýně (!) se od převratu roku 1989 stalo jakýmsi sportem nepřátel republiky a obhájců sudetismu. Útoky se prezentovaly nejen ze zahraničí, tradičně od tzv. Univerzita Palackého v Olomouci . Filozofická fakulta . Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových . Bc. Veronika Olšansk Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Kolik je jedna plus jedna Odesla

Jewish Genealogy - H&M Home Pag

Z důvodu zamezení automatického vyplňování formulářů spamery a roboty odpovězte, prosím, na následující kontrolní otázku: Po kolika kolech jezdí běžné aut CzechPOINT. Na Městském úřadě v Javorníku je pra coviště Czech POINT zřízeno v I.poschodí v kanceláři Správy majetku města - dveře č. 003 (paní Koňaříková) a v přízemí na odboru Matriky (paní Minksová). Obě pracoviště jsou označena nálepkami Czech POINT. Czech POINT, neboli Český Podací Ověřovací. Scopri nei nostri negozi online fotocamere digitali, lettori MP3, libri, musica, DVD, videogiochi, elettrodomestici e tanto altro. Spedizione gratuita per ordini superiori ai 29 euro לעזור עברית. אוסטרבה / Židovská obřadní síň Slezská Ostrava. מיקום על המפה Židovská obřadní síň Slezská Ostrava